Oversiktsbilde park
Foto: Ringsaker kommune

Mjøsparken

Den innholdsrike Mjøsparken har blitt en skikkelig suksess som folkepark med tilbud til alle befolkningsgrupper. Den har greid å binde byen Brumunddal sammen med de attraktive strandområdene langs Mjøsa, til tross for at den firefelts brede E6 ligger mellom dem.

Prosjektnavn

Mjøsparken

Kunde

Ringsaker kommune

Sted

Brumunddal, Innlandet

Periode

2016 til 2023

Nøkkeltall

7000m2

Norconsult startet arbeidet med Mjøsparken i 2016, og har siden jobbet frem løsninger for i alt syv små og store delprosjekter.

Parken inneholder mange varierte aktiviteter. Det er basket, skøytebane, skateanlegg, sandvollyballbane, pentanquebane og en rikt utstyrt lekeplass.
Bystranda er anlagt som sandstrand med universelt utformet adgang til vannet. Kunstige øyer skjermer og trygger området og gangbroer forbinder øyene med hverandre og land.

To gamle pumpehus som ser ut som de kommer fra Mummidalen er pusset opp. De er nå omgitt av et flott serveringsområde med fast kiosk/kafe og plass for mobile foodtrucks. I tillegg er det bygd helt ny brygge for anløp av Skibladner, Mjøsas hvite svane, som tidligere seilte rett forbi Brumunddal uten å bry seg om å legge til.

 

Norges fineste park?

Høye ambisjoner har fulgt prosjektet gjennom alle faser og resultatet har oppfylt forventningene, og vel så det. Ringsaker kommune hadde bestemt seg for å bygge Norges fineste park og Norconsult har hatt gleden av å virkeliggjøre og gi de ambisiøse planene form og innhold. Norconsult har bidratt tverrfaglig til prosjektet gjennom mange faser fra 2016 og fram til 2023.

Under prosjekteringen av Mjøsparken har det vært et stort fokus på lysdesign, slik at parken også skal kunne brukes når det ikke er dagslys. Belysningen er planlagt i tett samarbeid med landskapsarkitektene.

En analyse av parken har gitt en helhetlig plan, samtidig som de ulike områdene har fått sitt eget konsept. Dette har resultert i god grunnbelysning for gangveier og plasser, og spennende effektbelysning på utvalgte steder. Publikum har omfavnet prosjektet og strømmer til parken. Sommer eller vinter, du er aldri alene i Mjøsparken.

Reis til Brumunddal og lær stedsutvikling i absolutt toppklasse. Velholdte plener omkranset av bugnende blomsterbed. Vakre, gamle trær og elegante, nye gangbroer som rammer inn en skjermet badestrand. Med sine åtte dekar er ikke Mjøsparken bare forbløffende omfangsrik, også kvaliteten er slående høy. Og måten den er integrert i omgivelsene på, er strategisk og intelligent.

- Morgenbladets arkitekturanmelder Gaute Brochmann, 2022

I dialog med E6-prosjektet, som ble planlagt og bygd parallellt med utvikling av Mjøsparken, ble det sørget for flere underganger for fotgjengere og syklister. Det er også bygd egen gang og sykkelvei langs Brumundelva fra sentrum og ned til parkområdet. Denne gangforbindelsen har vært en del av flomsikringsprosjektet for Brumundal, som også Norconsult har hatt ansvaret for. Den barrieren E6 utgjør, har dermed blitt så liten som mulig. Overskuddsmasser fra veiprosjektet er også deponert i store terrengformer som fungerer som støyvoller.

Foto: Ringsaker kommune

Noen av attraksjonene i Mjøsparken er:

 • Skøytebane
 • Streetbasketbaner
 • Skatepark med bowl
 • Lekeplass med vannlek
 • Petanquebaner med internasjonale mål
 • Sansehage
 • Turstier
 • Grillplasser
 • Badebinge
 • Toalettanlegg
 • Mange sittemuligheter
 • Badelagune med sandstrand og øy
 • Rik og mangfoldig beplantning, staudefelt
 • Ny Skibladnerbrygge
 • Småbåthavn

Hør podcasten om Mjøsparken:

Mjøsparken - Ringsakers X-faktor

 • Ingrid Sandberg Kjørven

  Seniorrådgiver

 • Morten Quist-Hanssen

  Senior Prosjektleder

 • Brit Angell Johnson

  Landskapsarkitekt, avdelingsleder Landskap

 • Kontakt oss

  Tverrfaglig samarbeid