Kommunegården i Sandvika

Prosjektnavn

Kommunegården i Sandvika

Kunde

Bærum kommunale pensjonskasse

Sted

Sandvika

Periode

2018 til 2023

Nøkkeltall

Areal: 37 000 m2

Kommunegården i Sandvika er et landemerke langs E18 i Sandvika
vest for Oslo, og ble opprinnelig oppført i 1990. Nå har bygget
gjennomgått en omfattende totalrehabilitering som innfrir den
høyeste BREAAM klassifiseringen «Outstanding», samt
energiklasse A. Antall arbeidsplasser er økt fra 700 til 1300 og en
rekke av kommunens publikumstjenester er flyttet inn i bygget.

Norconsult deltok i forprosjektfasen med fag innen byggteknikk,
elektro, akustikk, bygningsfysikk, økologi og hydrologi. I
rehabiliteringsprosjektet er alt revet ned til råbygget, mens
bærekonstruksjonen i stor grad er bevart i sin opprinnelige form
med kun lokale endringer og forsterkninger.

Norconsult sin fagkompetanse i kombinasjon med tett og dynamisk
samarbeid med blant andre Pilot Arkitekter, prosjektledelse fra Insenti og
byggherre var viktig for å minimere materialbruken og komme
frem til effektive løsninger. Det vellykkede samarbeidet sikret
Bærum kommune sine mål om å ligge langt fremme i utviklingen
innenfor klima og milj

Tverrfaglig samarbeid