åpning av en tunnel

Lieråsen jernbanetunnel - Rehabilitering av betongelementer i tunneltak

Norconsult har gjennomført prosjektering og teknisk oppfølging i forbindelse med betongrehabilitering av betongelementer i Lieråsen tunnel. Etter nesten 50 års drift, hadde betongelementene fått avskallinger på grunn av innstøpte klorider som førte til omfattende armeringskorrosjon. Nedfall av betong ble etter hvert en risiko for sikker togframføring og tiltak måtte iverksettes.

Prosjektnavn

Lieråsen jernbanetunnel - Rehabilitering av betongelementer i tunneltak

Kunde

Bane NOR

Sted

Norge

Periode

2018 til 2019

Nøkkeltall

10,7 km lang tunnel. Ca. 2800 betongelementer

Oppdraget

Lieråsen jernbanetunnel fra 1971 hadde over lengre tid hatt problemer med armeringskorrosjon og avskallinger av betong fra betongelementene i taket. Årlig måtte Bane NOR rense taket for løs betong for å hindre ukontrollert nedfall på tog, skinner og annen teknisk infrastruktur. Betongrehabiliteringen av elementene i taket på tunnelen er en del av en større opprusting av tunnelen. Arbeidene skulle gjøres i løpet av to 6 ukers togfrie perioder, sommeren 2018 og 2019.

Norconsult hadde prosjektering og teknisk oppfølging av betongrehabiliteringen.

 

Løsningen

I forkant av utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget gjennomførte Norconsult en rekke befaringer i tunnelen for å kartlegge skadeomfang og kritikaliteten til skadene. Deretter måtte riktig utbedringsmetode for elementene velges, slik at arbeidet kunne utføres samtidig som andre arbeider pågikk i tunnelen. I tillegg skulle arbeidene gjennomføres i løpet av to begrensede perioder der jernbanetunnelen var stengt.

En fullstendig utskifting av betongelementene ble vurdert som et alternativ, men risikoen for de som skulle jobbe med demontering av elementene ble for store og arbeidene ville ta for lang tid. Utbedring av samtlige 2804 elementer, uavhengig av skadeomfang ble også vurdert, men fremdriftsmessig ikke mulig å gjennomføre. Løsningen ble å utbedre og forsterke kun de elementene som hadde fått størst skader og utgjorde en fare for sikker togframføring. Totalt ble ca. 50% av betongelementene rehabilitert eller forsterket.

 

Resultatet

Det ble gjennomført mekanisk reparasjon av betongelementene ved hjelp av vannmeisling, rengjøring av armering og oppmørtling ved tørrsprøyting til riktig overdekning. I enkelte områder var elementene så skadet at en forsterkning måtte gjennomføres. Her ble det armert og støpt ut en ny bueløsning i taket med de gamle elementene som forskaling for forsterkningen.

Arbeidene med betongrehabiliteringen ble utført av BMO Entreprenør og sommeren 2019 ble alt arbeid vedrørende betongelementene avsluttet.

 

  • Hilde Rannem Isaksen

    Avdelingsleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid