Matkvartalet

Norconsult har bidratt med rådgivning innen byggeteknikk, akustikk, elektro og VVS, samt utarbeidelse av tilbudsforespørsler med innledende vurderinger samt rådgivning for ulike tiltak ved totalrehabilitering og ombygging av teglgård fra omkring 1910 på Hamar.

Prosjektnavn

Matkvartalet i Hamar

Kunde

Torggaten 13 AS

Sted

Norge

Periode

2023 til 2023

Nøkkeltall

2250 kvadratmeter

Oppdraget

Deler av Torggata 13 i Hamar er nå bygget om til mathall i tillegg til at det er utført en modernisering av leiligheter og hybler. Norconsult var engasjert av Driv prosjektstyring AS for å ivareta bærende konstruksjoner ved ombygging. Byggherre er Torggaten 13 AS.

Løsningen

Detaljprosjektering og oppfølging i byggeperioden. Erfaringen underbygger kompetanse vedrørende rehabilitering, prosesser og metoder ved rehabilitering av gamle bærekonstruksjoner.

Omfattende RIB-oppdrag med rehabilitering, forsterkning samt omfattende ombygging av konstruksjoner, med hovedvekt på bærende teglkonstruksjoner.

Lydtekniske vurderinger i forbindelse med vibrasjonsisolering av nye ventilasjonsaggregat på loft og lydisolering mot underliggende leiligheter.

Utarbeidelse av kravdokumenter for tilbudsinnhenting elektrotekniske anlegg og heisanlegg. Vurdering og evaluering av innkommende tilbud. Detaljprosjektering, samt oppfølging i produksjonen.

Ventilasjon: Etablering av nytt teknisk rom med to aggregater hver på 14.000m3/t med kjøling. Med nytt teknisk rom på loft og ingen vertikale sjakter, ble kanaler lagt ned på fasader og inn i plan 1.

I tillegg ble fire leiligheter i plan 2 og 3 delt opp til åtte leiligheter med egne aggregater.

Rør: Etablering av nye bunnledninger i kjeller, installasjon av tre fettutskillere og opplegg for alle kjøkken.

BIM og Lean, som er sentralt i VDC er lagt til grunn for gjennomføringen.

  • Kjetil Rønningen

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss