Mulighetsstudiet for reservevannforsyning i Oslo

Overordnede planer for en fremtidig robust vannforsyning. Relevant forståelse for rammeverk og overordnede føringer for en fremtidig og robust vannforsyning.

Prosjektnavn

Mulighetsstudiet for reservevannsforsyning i Oslo

Kunde

Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten

Sted

Norge

Periode

2016

Oppdraget

Norconsult har utført et mulighetsstudie for Vann og avløpsetaten i Oslo kommune hvor målet var å kartlegge mulighetene for å etablere en reservevannforsyning i Oslo som kan forsyne byen med nok drikkevann av forskriftsmessig kvalitet selv om ett vannbehandlings-anlegg, én vannkilde eller en større overføringsledning er ute av drift.

 

Løsningen

Ulike tiltak er utredet, eksempelvis utvidet vannbehandling på eksisterende anlegg, etablering av nye vannbehandlingsanlegg, økt kapasitet på eksisterende overføringsledninger, etablering av nye overføringsledninger og samarbeid mellom kommuner. Tiltakene er vurdert og rangert med hensyn på kapasitet, varighet, gjennom-førbarhet, tid og kostnader.

  • Anne-Marie Bomo

    Avdelingsleder Hovedkontor

  • Kontakt oss