NAWSARH-baser

NAWSARH-prosjektet (Norwegian All Weather Search And Rescue Helikopter) er Justis- og beredskapsdepartementets anskaffelsesprosjekt for nye redningshelikoptre. Prosjektet startet opp 25. oktober 2007 med mål om at alle Sea-King-Helikopterne skulle være erstattet med nye tidsmessige redningshelikoptre innen 2020. Prosjektet inkluderer 16 nye redningshelikoptre, infrastruktur- og basetiltak, sykehustilpasninger, vedlikehold, logistikk og drift

Prosjektnavn

NAWSARH-baser

Kunde

AF Gruppen / Backe Østfold / Forsvarsbygg

Sted

Norge

Periode

2015 til 2020

Nøkkeltall

Fire nye helikopterbaser rundt om i landet hver på ca. 6000 kvadratmater Totalt ca. 24.000 kvadratmeter

Oppdraget

I 2015 ble det lyst ut en totalentreprise for bygging av den første helikopterbasen for de nye redningshelikoptrene på Sola utenfor Stavanger. Som grunnlag for totalentreprisen var det fra byggherre utarbeidet et forprosjekt med funksjonsbeskrivelse. AF Gruppen’s Stavangeravdeling vant anbudet for denne første basen og de valgte i sin tur Kosbergs Arkitektkontor – nå oppkjøpt av Norconsult – som sin arkitekt i detaljprosjekt / gjennomføringsfase. AF Gruppen vant også anbudet på de 2 neste basene, Ørland og Banak (Lakselv), mens Backe Østfold vant anbudet for basen på Rygge. Alle disse prosjektene ble gjennomført med Kosbergs Arkitektkontor som ansvarlig arkitekt i detalj- og utførelsesfasen.

Norconsult har for øvrig også vært rådgiver for flere av basene innen en del andre fagområder deriblant RIB og LARK.

Løsningen

Basene består av et hangarbygg på ca.5.500 kvadratmeter med tre dokker for helikopter og tilhørende verkstedsavdeling, administrasjon og boligdel for mannskap i beredskap. I tillegg hadde basen på Sola et eget administrasjonsbygg for den sentrale NAWSARH-administrasjonen. Alle basene er knyttet til eksisterende infrastruktur på sine respektive flyplasser.

Resultatet

Alle fire basene er i dag tatt i bruk selv om det nye redningshelikopteret kun foreløpig er faset inn på Sola utenfor Stavanger. Basene driftes av forsvaret gjennom 330-skvadronen sammen med Forsvarsbygg som har ansvaret for det bygningsmessige.

  • Harald Grudt

    Arkitekt

  • Kontakt oss