Produksjon- og bunkringsanlegg for hydrogenferge

Norconsult har utviklet et konsept for produksjon, lagring og bunkring av komprimert hydrogen til ferger. GreenH utvikler infrastruktur for hydrogen og produksjon av hydrogen fra vannkraft.

Prosjektnavn

Produksjon- og bunkringsanlegg for hydrogenferge i Rogaland

Kunde

GreenH AS

Sted

Norge

Periode

2020

Nøkkeltall

Produksjonskapasitet: 1000kg/d Innovativ bunkringsløsning Dynamisk simulering

Oppdraget

GreenH ønsker å etablere anlegg for produksjon av komprimert og flytende hydrogen for bunkring av ekspressbåter, ferger og små containerskip på Vestlandet. Selskapet har som mål å på sikt levere grønn hydrogen til tog, ferge og tungtransport over hele landet. Norconsult har gjort en mulighetsstudie for produksjon, lagring og bunkring av skip med hydrogen.

Løsningen

Tekniske løsninger som gjelder produksjon, lagring og bunkring av komprimert hydrogen, samt tilhørende grensesnitt mot skip ble evaluert. Studien inkluderte løsninger relatert til prosesskontroll, dispensere, målesystemer, koblinger og fleksible slanger, samt sikkerhetsvurderinger. Rapporten inneholder vurderinger rundt elektriske systemer, sikkerhet- og automatiseringssystemer og byggfag. Dynamiske simuleringer ble benyttet for optimalisering av bunkringsløsning. Tekniske løsninger for produksjon og lagring av flytende hydrogen ved -253°C inngår i studien.

Resultatet

Norconsult utviklet i dette oppdraget en innovativ og detaljert løsning for bunkring av hydrogen til skip. Produksjon- og bunkringsanlegg er planlagt for drift innen 2021. Prosjektet går nå inn i detaljeringsfase.

  • Annette Hultin

    Gruppeleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid