Project Vestfold

Norconsult har utarbeidet reguleringsplan med konsekvensutredning for datasenter på Sundland i Sandefjord kommune.

Prosjektnavn

Datasentral på Sundland

Kunde

Statkraft

Sted

Norge

Periode

2023 til 2023

Nøkkeltall

Utbyggingsarealer på 128 000 m² Internveier og parkeringsplasser på 25 da Høyspent-/energianlegg, inklusive nødstrømsanlegg 20 000 m²

Oppdraget

Utarbeide forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for såkalt hyperscale datasenter. Utarbeidelse av planprogram. Planen er med hensikt gjort fleksibelt i betydningen plassering av bebyggelse innenfor industriformålet og med tillatelse til store flater og høyder. Dette åpner for en større gruppe aktører innenfor datasenterbransjen, da de vil ha ulike preferanser i måte å bygge og arrondere sitt anlegg på.

Løsningen

Planen gir muligheter for utbygging av ca. 150 000 m² på det ca. 300 da store området. Det planlegges at datasenteret utbygges i flere etapper over flere år. Prosjektet omfatter ca. 130 000 m² bebygget areal fordelt på ca. 120 000 m² datahaller og ca. 8 000 m² administrasjon-, logistikk- og servicebygninger. I tillegg kan det etableres ca. 20 000 m² høyspent-/energianlegg, inklusive nødstrømsanlegg. Datahallene vil få store dimensjoner, lengde opp til 400 m, bredde opptil 120 m og mønehøyde på maksimalt 20 m. Det antas at det er sannsynlig at det vil kunne bygges 4 haller à 30 000 m². Det er gjennomført geoteknisk vurdering av områdestabilitet og detaljerte vurderinger av overvannsløsning i tillegg til detaljert ROS-analyse.

Resultatet

Planforslaget skal opp til annengangs politisk behandling og vedtak i mai og juni 2018.

  • Aase Marie Hunskaar

    Avdelingleder Arkitektur, Landskap og Samfunnsplanlegging

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid