Ramsund skole

Norconsult AS ble etter forutgående arkitektkonkurranse engasjert til å utarbeide forprosjekt og detaljprosjekt for ny barne- og ungdomsskole i Ramsund. Norconsult hadde alle fag i prosjekteringsgruppen, samt byggeledelse og oppfølging i byggefase

Prosjektnavn

Ramsund skole

Kunde

Tjeldsund kommune

Sted

Norge

Periode

2014 til 2018

Nøkkeltall

BTA ca. 1500 m2 100 elever

Oppdraget

Utredning av barne- og ungdomsskole i Ramsund. Samlokalisering med SFO og folkebibliotek.

I tillegg til ny skole omfattet oppdraget etablering av et attraktivt ute- og lekeområde med tilhørende boder, samt trafikksikre parkerings- og adkomstforhold.

Løsningen

Ny skole er oppført med to tellende etasjer. Bygning er delt opp i undervisningsbaser som er fordelt på småskolen, mellomtrinn og ungdomstrinn. SFO er plassert i samme base som småskolen. Rom for mat og helse har kombinert bruk til undervisning og kantine. Kantinen ligger i forbindelse med et allrom med trappeamfi. I 1.etasje er det etablert et bibliotek som også fungerer som folkebibliotek for innbyggerne i Tjeldsund kommune. Aula og bibliotek åpner for spennende sambruk som kan være med å løfte undervisninger og, skaper mulighet for at skolebygget kan bli til et attraktivt samfunnshus.

Yttervegger kledt med vedlikeholdsfrie komposittplater i ulike glansgrader og, vinduer i varierende størrelse bryter ned den ellers kubistiske formen av bygget. Dette skaper en lekenhet passende til byggets funksjon. Biblioteket skiller seg ut i form og material for å understreke sin sentrale funksjon i bygget.

Resultatet

Skole ble tatt i bruk skoleår 2018.

  • John Arne Traasdahl

    Arkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid