Fasade bygning

Okstad skole

Vårt bidrag på Okstad skole omfatter prosjektering i alle faser - ombygging av 1.-4. trinnsarealer og nytt tilbygg for 5.-7. trinnene.

Prosjektnavn

Okstad skole

Kunde

Trondheim kommune / HENT AS

Sted

Trondheim

Periode

2017 til 2019

Nøkkeltall

Ombygging ca 2100m2 BRA
Nybygg ca 1500m2 BRA
Ny skole: 280 elever

Okstad skole har med tilbygget økt sin kapasitet fra småtrinn 1-4, til en full 1-7-trinnsskole for 280 elever. Vi har hatt prosjekteringsansvar i hele prosessen fra mulighetsstudier til skisse- og detaljprosjekt, samt oppfølging på byggeplassen.

Utvidelsen av skolen er organisert som et frittstående bygningsvolum, koblet sammen til eksisterende skole via eksisterende gymsal, omgjort til musikkrom og gangakse som binder sammen gammel og ny skole.

Ny skole er bygget i to plan, uten kjeller. 1-4 trinn beholder sine baser i gammelt skolebygg, mens mellomtrinnet (5-7 trinn) får sine baser i 2 etasje i nybygget. Okstad skole blir med det dimensjonert som en to-parallell barneskole med 40 elever på hvert trinn og en samlet normalkapasitet på 280 elever. Eksisterende skole har et særegent utrykk og formspråk. Dette har vi valgt å tolke og bruke fritt ved utformingen av det nye skolebygget. Tolkning og uttrykk ser man spesielt i nybyggets planløsninger hvor innvendige siktlinjer og akser binder sammen gammel og ny skole.

 

Utvendig skole trapp

Hovedadkomst med foaje/vrimlearealer, samt etablering av et stort overlys danner et naturlig senter i skolen og blir skolens samlingspunkt. Det skal være like tilgjengelig og egnet for både 1.-4. og 5.-7. trinn. Her vil skolen både ha en møteplass ved undervisning samt fungere som samlingsplass ved større arrangement.

Bygget er utført med massivtre som hovedmateriale. Vi er svært fornøyde med å lykkes i å gi skolen høy grad av synlig massivtre, som både gjelder synlige vegger og takflater. Med god tverrfaglig prosjektering så har vi lykkes i å begrense tekniske føringer og kanaler i himlinger til utvalgte føringsveier, hvilket igjen har begrenset bruk av systemhimling og man får synlige himlinger i massivtre. Stor grad av synlig massivtre er med på å forbedre inneklima og øke kvaliteten på skolens fysiske miljø.

  • Cristian Rodriguez

    Arkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid