illustrasjon av en minnelund

Salten Krematorium

Norconsult har prosjektert oppgradering av Salten Krematorium - navnet minnelund og park, på eksiterende anlegg.

Prosjektnavn

Salten Krematorium - navnet minnelund og park

Kunde

Bodø kirkelig fellesråd

Sted

Norge

Periode

2016 til 2017

Nøkkeltall

1 900 m²

Oppdraget

Enterprisen omfatter etablering av nye elementer innenfor den ovale støttemuren, og noe arbeid innenfor denne: Terrengjusteringer og ny / flyttet vegetasjon på utsiden av "ovalen", nye felles gravminner, fire minneplasser med benker, plantefelt rundt og en gjennomgående opplyst grussti.

 

Løsningen

Innenfor den eksisterende støpte støttemuren er terrenget beholdt med grusveg på innsiden, samt plenflate der det ikke er minneplasser, plantefelt og gjennomgående grussti. Eksisterende vannrenne og skulpturen "Revne" med vannutkast, er beholdt uendret. Det er etablert fire minneplasser med felles gravminner, benker og plantefelt av Salix og stander som skaper fire "rom i rommet". Beplantningen gir farge og årstidsvariasjoner, i tillegg til at den er romdannende.