Sandveparken

Næringsområdet til tidligere AS Betong og Skårland i Åsedalen i Rogaland skal utvikles til ny bydel. Norconsult har utført miljøtekniske grunnundersøkelser og miljøkartlegging av bygningsmassen.

Prosjektnavn

Eiendomsutvikling av Sandvedparken, miljøteknisk bistand

Kunde

Sandvedparken AS

Sted

Norge

Periode

2019

Oppdraget

I denne delen av Åsedalen har det i lengre tid vært næringsvirksomhet, men området står nå foran en transformasjonsprosess hvor man ønsker å etablere en ny bydel. Først må imidlertid gammel bygningsmasse rives og området klargjøres for bygging.

Løsningen

Eiendommene inneholder flere større og mindre bygg. Norconsult har utført miljøkartlegging av produksjonsbygget til tidligere AS Betong, fire kontor/produksjonsbygg, to eneboliger og en rekke mindre konstruksjoner. I tillegg til miljøsaneringsbeskrivelsen ble det utarbeidet avfallsplaner, samt gjennomført kjerneprøvetaking av betong og en gjenbruksvurdering av betongen. De første områdene som blir berørt av den planlagte utbyggingen, omfatter ca. 95 000 m2. På dette arealet er det tatt 81 miljøtekniske grunnprøver fra 38 prøvepunkter.

Resultatet

  • Kristian Mejlgaard Ulla

    Faspesialist

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid