oversiktsbilde av en bru med grønn plen foran

Sarpsbrua, bruinspeksjon

Norconsult har på vegne av Statens vegvesen Region øst gjennomført en spesialinspeksjon av Sarpsbrua over Sarpsfossen. Inspeksjonen viste at tilstanden var dårlig og det måtte gjennomføres reparasjon og forsterkninger av både stål og betong. Vi har bistått Statens vegvesen Region øst gjennom hele prosessen.

Prosjektnavn

Sarpsbrua, bruinspeksjon

Kunde

Statens vegvesen, Region øst

Sted

Norge

Periode

2015 til 2018

Oppdraget

Norconsult har gjennomført en spesialinspeksjon av Sarpsbrua. Spesialinspeksjonen hadde som mål å kartlegge bruas tilstand, herunder skadeomfang, skadeårsaker og vedlikeholdsbehov, og på bakgrunn av dette kontrollere bruas bæreevne. Skadene var så omfattende at oppdraget ble utvidet til prosjektering og oppfølging av rehabilitering av hele brua med forsterkninger av fagverket.

 

Løsningen

Norconsult gjennomførte spesialinspeksjonen med klatring som tilkomst til pilarer, fagverk og underside av brudekke. Inspeksjonen omfattet følgende:

 • Visuell kartlegging av skader med markering av skader på tegninger
 • Kontroll av ståltykkelser i knutepunkter
 • Bomkontroll ved banking med hammer på betongoverflater
 • Uttak av betongstøv for kloridanalyser
 • Måling av karbonatiseringsdybde
 • Måling av armeringsoverdekning

 

Resultatet

Brua hadde omfattende skader i underkant dekket og på kritiske knutepunkt i fagverket fra saltholdig lekkasjevann fra vegbanen. Dekket hadde skader hovedsakelig i form av bom og avskallinger med synlig korrodert armering. Fagverket hadde mange punkter med korrosjon og flere steder var det store tverrsnittsreduksjoner eller hull i knuteplater og staver.

Det ble besluttet å gjøre en beregning av bæreevnen til brua med registrerte svekkelser av stål og betong. Resultatet ble enten en nedklassifisering av brua eller gjennomføre en omfattende rehabilitering for å kunne fortsatt benytte brua, på samme måte som i dag, i ytterligere 10 år. Siste alternativ ble valgt.

Norconsult har prosjektert reparasjoner og forsterkninger av stålet som er beregnet for SV12/100. Brua kan beregningsmessig klassifiseres opp, men av hensyn til forvaltning av de øvrige fire bruene ved Sarpefossen, som ikke tåler disse lastene, er ikke dette gjort.  Det er ikke ønskelig å påføre bruene en økt påkjenning som vil redusere resterende brukstid ytterligere.  

Reparasjonene av underkant dekket ble utført som en fullstendig mekanisk betongreparasjon der all betong rundt armeringen ble fjernet og erstattet med ny betong. Tilleggsarmering ble lagt inn i områder med omfattende korrosjon på armeringen. Fuger ble skiftet og drensrør forlenget til underkant fagverk. Det ble også montert renner under fugene for oppsamling av lekkasjevann fra fugene

Kritisk skadde knutepunkter ble forsterket med nye knuteplater som forbinder de ulike stavene i fagverket. Staver med store korrosjonsskader ble byttet ut. Til slutt fikk hele brua en ny overflatebehandling i henhold til Statens vegvesen sitt vedlikeholdssystem 2.

Norconsult bisto Statens vegvesen Region øst med oppfølging av rehabiliteringsarbeidene av både stål og betong. Den prosjekterende av stålet hadde også FROSIO-sertifikat og kunne følge opp både det konstruktive og arbeidene med overflatebehandlingen.

 

 • Hilde Rannem Isaksen

  Avdelingsleder

 • Kontakt oss

  Tverrfaglig samarbeid