Tilstandskontroll og rehabilitering av Norcems siloer på Sjursøya

Norconsult har på vegne av Heidelberg Cement gjennomført en tilstandskontroll av sementsiloene på deres anlegg på Sjursøya i Oslo. På grunnlag av resultatene fra inspeksjonen er det utarbeidet konkurransegrunnlag for anbefalte rehabiliteringsarbeider, kontrahert entreprenør og fulgt opp utførelsen av arbeidene.

Prosjektnavn

Tilstandskontroll og rehabilitering av Norcems siloer på Sjursøya

Kunde

Heidelberg Cement, Norcem

Sted

Norge

Periode

2016 til 2019

Nøkkeltall

Siloer er 50 og 30 meter høye

Oppdraget

Norconsult gjennomførte i 2016 tilstandsvurdering med utarbeidelse av en vedlikeholdsplan av hele bygningsmassen til Norcem på Sjursøya, det vil si tak, alle betongoverflater, rør og rekkverk. I 2017 ble det gjennomført en rensk av løse betongbiter fra fasaden. På bakgrunn avdekket skadeomfang på fasadene, fikk Norconsult i oppdrag å utarbeide konkurransegrunnlag for fasaderehabiliteringen og bistå med teknisk oppfølging av betongarbeidene.

Løsningen

Skadene på betongfasaden skyldes stort sett armeringskorrosjon på grunn av liten overdekning og karbonatisering av betongen. Det ble derfor valgt en forenklet mekanisk reparasjon av alle betongskader samtidig som at alle betongoverflater skulle males. Den gamle malingen på de eldste siloene inneholdt PCB-holdig maling slik at strenge miljøkrav ble satt til prosjektet. Det ble krevd oppsamling av alt avfall både betong, vaskevann og eventuell blastringsmateriale.

Anlegget til Norcem skulle være i drift under hele rehabiliteringsperioden og medførte strenge krav til entreprenøren med hensyn til arbeid i høyden og fare for nedfall på biler og personell. De 50 meter høye siloene ga en ekstra utfordring med hensyn til stillas, tildekking og vind.

Resultatet

Skadeomfanget var mindre enn forutsatt slik at jobben ble gjennomført på åtte måneder.

Resultatet ble meget bra takket være et usedvanlig varmt og fint sommerhalvår. Med god oppsamling av alt avfall og lettere innkledning av stillas i godt vær ble jobben gjort innen avtalt tid til avtalt kvalitet.  

Siloene framstår i dag nymalt i nye farger. Mens de hadde stillaser rundt siloene fikk Norcem samtidig utført annet vedlikeholdsarbeid som nye beslag på toppen inn mot tak og byttet rustne sementrør på utsiden av siloen.

  • Hilde Rannem Isaksen

    Avdelingsleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid