Visjonsbok - reguleringsplan for en ny skole

Norconsults avdeling for skole har utført en medvirkningsprosess i forbindelse med reguleringsplan for Skjærvaveien 22-38. Lillestrøm kommune har utført et reguleringsarbeid i forbindelse med en ny skole i Lillestrøm. Avdeling for skole har utarbeidet og ledet medvirkning med barn og unge som resulterte i en visjonsbok.

Prosjektnavn

Visjonsbok - reguleringsplan for en ny skole

Kunde

Lillestrøm kommune

Sted

Norge

Periode

2021

Oppdraget

Delprosjekt i forbindelse med regulering av ny skole i Skjærvaveien i Lillestrøm. Skolen skal ha plass til ca 500 elever. Delprosjektet bestod i å lede prosess for medvirkning med barn og unge, og dokumentere arbeidet i en visjonsbok.

Løsningen

Prosessdesign og prosessledelse:
Norconsult utarbeidet prosessdesign og gjennomførte prosessen i perioden februar til mars 2021. Deltakere; Barnerådet, Ungdomsrådet, barn fra tre barnehager og elever fra tre skoler i nærområdet til Skjærvaveien.

Prosessaktiviteter:
Prosessledere fra Norconsult utarbeidet og ledet et multimetodisk pedagogisk opplegg. Det ble gjennomført flere digitale informasjonsmøter med skole og barnehage, samt workshop i Barne- og Ungdomsrådene. Det ble utarbeidet alderstilpasset pedagogisk opplegg for ulike aktiviteter, som skolene og barnehagene gjennomførte ved sine enheter. Deretter ble materialet innsamlet og dokumentert i en Visjonsbok. Visjonsboken beskriver barn og unges ønsker, tanker og informasjon om hva som må tas hensyn til i forbindelse med reguleringen.

Resultatet

Den primære leveransen er en "visjonsbok".

Grunnlag for visjonsboken er:

 • 40 svar i mentimeter (fra barne- og ungdomsråd)
 • 30 visjonsdikt (fra skolene)
 • 180 tegninger (fra skoler og barnehager)
 • 45 svar i innspillskjema (fra barne- og ungdomsråd)
 • 80 workshopsaktiviteter (fra skoler og barnehager)
 • Innspill fra foreldre gjennom Microsoft Forms

Deltakerne jobbet med spørsmål knyttet ulike behov under tema:

 • Et fremtidsrettet skoleanlegg
 • Uteområdet
 • Skoleveien
 • Fritiden/nærmiljøet

I visjonsboken er det laget ulike illustrasjoner ut fra tekst og tegninger som elevene har sendt inn.

Visjonsboken er en samling tekster, tegninger, og refleksjoner, koblet til relevant teori, lovverk og mål for et fremtidsrettet skoleanlegg i tråd med Fagfornyelsen. På bakgrunn av innspill fra barn og unge er utarbeidet en visjonsmodell, og arbeidet er samlet i en fysisk bok.

 • Reidunn Waag

  Avdelingsleder Kontor

 • Kontakt oss

  Tverrfaglig samarbeid