Skansemyren barnehage

Norconsult har prosjektert uteområdene til Skansemyren barnehage.

Prosjektnavn

Skansemyren barnehage

Kunde

Bergen kommune

Sted

Norge

Periode

2014 til 2017

Nøkkeltall

2 000 m² bearbeidet uteareal.

Oppdraget

Skansemyren barnehage ligger på en hylle i fjellsiden opp mot Fløyen, høyt hevet over Bergen sentrum. Tomten er kupert og befinner seg i overgangen mellom etablert bebyggelse og urørt natur. Barnehagen er dimensjonert for 60 barn, ca 40 barn under 3 år og ca. 20 barn over 3 år. Her er et fantastisk utsyn ut som tar inn over seg store deler av Bergensdalen, men det medfører også at deler av tomten er svært vindutsatt. Dette gir utfordringer i forhold til å etablere lune uteplasser, og særlig i en barnehage med så stor andel små barn. Det har vært en målsetting å skape god sammenheng mellom inne- og utearealene gjennom materialbruk og planløsning. Barnehagen er også svært godt synlig fra byfjellene, noe som særlig har påvirket fargepaletten i utearealene.

Løsningen

Barnehagen er utformet med en lav bygningskropp som binder sammen de ulike nivåene og etablerer gode, skjermede utearealer mot sørvest. Fra en stram utside løses bygget opp i mindre bygningsvolum i møtet med lekearealet, og kontakten mellom innvendige og utvendige lekeareal poengteres både gjennom utforming og materialbruk. Den bratte, smale tomten gir store arealmessige utfordringer, men også muligheter. Alle flater er utnyttet til fulle, med en tydelig soneinndeling som skiller aktiv og sanselig lek. Nærmest bygget skapes et univers for de minste barna, med sand, vann og lune tredekker. Herfra legges et treamfi og en klatreskråning opp mot neste nivå, som igjen rommer mer aktiv lek. Gjerder i tre skjermer det øverste platået for vind, men små tittehull gir allikevel mulighet for en fantastisk utsikt over innseilingen til Bergen. Barnehagen har også tilgang til et separat, pedagogisk område, tilrettelagt med dyrkningsmuligheter og aktiviteter som stimulerer kreative, nysgjerrige og utforskende små barn.

Resultatet

Prosjektet ble nominert til Arkitekturprisen 2017 samt Bergen kommune sin Arkitektur- og byformingspris 2017.

  • Nina Dybwad

    Landskapsarkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid