Tobias Saltveit fra AF Gruppen (t.v.) og Torkil Håheim Kind fra Norconsult gleder seg til å øke VDC-kompetansen i egne organisasjoner.

Norconsult og AF Gruppen arrangerer VDC-kurs med Stanford-sertifisering

For å øke kompetansen på VDC (Virtual Design and Construction) som gjennomføringsmodell i tverrfaglige prosjekter arrangerer Norconsult, i samarbeid med AF Gruppen, kurs for ansatte og kunder.

Kurset ledes av professor Martin Fischer fra det amerikanske Stanford-universitetet, og kursgjennomføring gir deltakerne sertifisering i regi av CIFE-instituttet ved Stanford. Kurset, som arrangeres i Sandvika, vil gå over fem dager med 25 deltakere. I første omgang arrangeres kurset rettet mot bygg- og eiendomsmarkedet. I 1. halvår 2018 vil Norconsult arrangere nok et VDC-kurs, da rettet mot anleggssektoren.

VDC gir mer omforente løsninger
– I løpet av et knapt år vil vi ha over 20 Norconsult-medarbeidere med Stanford-sertifisering innen VDC, i tillegg til de fem vi har fra tidligere. Det plasserer Norconsult helt i front når det gjelder sertifisert VDC-kompetanse i rådgiverbransjen, og vi jobber målrettet for å sikre kompetanseoverføring til resten av organisasjonen, forteller Torkil Håheim Kind, som leder BIM-satsingen i Norconsult.

– Spisskompetanse innenfor VDC gir mer omforente løsninger og bedre beslutningsgrunnlag slik at vi kan bygge rimeligere, med god kvalitet. Et samarbeid med Norconsult gjør kurset mer relevant gjennom at deltagerne representerer ulike faggrupper og kompetanseområder, ikke ulikt det vi opplever i våre prosjekter, sier Tobias Saltveit, prosjekteringsgruppeleder i AF Gruppen.

VDC gir effekt
VDC er en gjennomføringsmodell der velkjente, effektive teknikker og moderne verktøy er satt i system. Med VDC oppnår vi en mer effektiv prosjektering med fokus på verdiskapning, optimalisert bygging og økt kvalitet. Dette er mulig fordi VDC som gjennomføringsmodell gir transparente, involverende prosesser og bruker verktøy som forbedrer samspillet mellom aktørene i prosjektet.

BIM står sentralt
Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er det sentrale prosjekteringsverktøyet som brukes i VDC. BIM brukes også til å dele informasjon med de involverte partene i prosjektet, og beslutningene tas direkte i en BIM-modell. Et annet sentralt element i VDC er samtidig prosjektering, også kjent som ICE (Integrated Concurrent Engineering). Samtidig prosjektering er en målbasert møtemetodikk som bærer fremdriften i prosjektet.

Etter kurs begynner jobben
Etter VDC-kursing i Sandvika, må deltakerne jobbe med praktisk bruk av VDC i egen organisasjon, og levere månedlige rapporter om utviklingen som skjer. Dette arbeidet følges opp av Martin Fischer og hans kollegaer ved hjelp av online kollokvier over en periode på et halvt år. Deltakerne oppnår kun VDC-sertifisering når de månedlige rapportene er godkjent av Stanford.