Elvelangs i Drammen

Drammen

Norconsult Drammen

Norconsult i Drammen består av rundt 80 medarbeidere. Vi dekker fagområder som elektro, VVS, VA og overvannshåndtering, vei, konstruksjonsteknikk, landskapsarkitektur, byplanlegging og arealplan,byggesak og innovasjonsledelse. 

Våre medarbeidere samarbeider på tvers av geografi og fag, noe som kommer våre kunder til gode i form av lokal rådgivning, med nasjonal og internasjonal kompetanse i ryggen. 

Adresse

Hotvetalléen Hotvetalléen 11, 3018 Drammen

Kontaktpersoner

Marianne Hegle

Kontoransvarlig og kontaktperson Bygg og Eiendom

Kristian Strand

Avdelingsleder Hovedkontor

Tine Villadsen Gundersen

Kontaktperson Byutvikling, Mobilitet, Plan og Arkitektur

Kontakt oss