Elvelangs i Drammen

Drammen

Norconsult Drammen

Norconsult i Drammen består av rundt 80 medarbeidere.

Vi tilbyr et bredt spekter av tekniske og planleggingstjenester innen elektro og VVS, infrastrukturutvikling som inkluderer vei, VA og overvannshåndtering, samt ekspertise innen by- og landskapsplanlegging og landskapsarkitektur, inkludert byggesak og innovasjonsledelse.

Våre medarbeidere samarbeider på tvers av geografi og fag, noe som kommer våre kunder til gode i form av lokal rådgivning, med nasjonal og internasjonal kompetanse i ryggen. 

Kontaktdetaljer

Adresse

Hotvetalléen Hotvetalléen 11, 3018 Drammen

Telefonnummer

+47 97 97 78 97

  • Marianne Hegle

    Kontoransvarlig og kontaktperson Bygg og Eiendom

  • Kristian Strand

    Avdelingsleder Hovedkontor

  • Tine Villadsen Gundersen

    Kontaktperson Byutvikling, Mobilitet, Plan og Arkitektur

  • Kontakt oss