Flisa bru

Norconsult var involvert forprosjekt på Flisa bru i 2000, detaljprosjekterte i 2001 til 2002 og brua ble åpnet i 2003.

Prosjektnavn

Flisa bru

Kunde

Statens vegvesen Hedmark

Sted

Norge

Periode

2000 til 2003

Nøkkeltall

Brulengde: 196 meter Bruspenn: 70 meter

Oppdraget

Statens vegvesen ønsket å erstatte en gammel stålbru fra 1912 med en ny, moderne bro i tre.

Løsningen

Brukonstruksjonen består av tre separate fagverk; en midtseksjon som krager ut over pilarene og fritt opplagte seksjoner i sidespennene som er koblet til midtseksjonen i ledd. Sidekrefter tas opp av vindfagverk og stive stålrammer ved pilarene og i sidespennene. Brudekket er et tverrspent tredekke bestående av 9" plank spent sammen med høyfaste stålstag og er beskyttet av membran under slitelag av asfalt. Bruas rekkverk har føringsskinner og håndlist av limtre og stolper av stål. Brua er fundamentert på de gamle fundamentene som var i god forfatning, og forsterket med stålkjernepeler for lastøkningen som den nye brua medfører.

Resultatet

Flisa bru krysser Glomma ved Flisa sentrum. Brua ble åpnet i juni 2003, og ble dermed verdens største moderne trebru som er konstruert for full trafikklast både med hensyn på spenn (70,5 meter) og brulengde (196 meter). Norconsult fulgte også utførelsen tett med befaringer på fabrikken hos Moelven og montering av fagverkene. Konstruksjonen gjenbrukte gamle landkar og pilarer noe som gjør at brua er svært bærekraftig.

  • Hilde Rannem Isaksen

    Avdelingsleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid