bybru stavanger

Stavanger bybru

Norconsult har på vegne av Statens vegvesen Region vest/Rogaland fylke gjennomført en spesialinspeksjon av Stavanger bybru på fylkesveg 4566 i Stavanger sentrum.

Prosjektnavn

Stavanger bybru

Kunde

Statens vegvesen Region vest/Rogaland fylke

Sted

Norge

Periode

2017 til 2020

Nøkkeltall

Byggeår 1978, 1067 meter lang, 24 akser

Oppdraget

Spesialinspeksjonen ble bestilt på bakgrunn av observasjoner fra tidligere gjennomførte inspeksjoner, der det har blitt avdekket noe vedlikeholdsbehov på brua.

Oppdragsgiver ønsket å få kartlagt skadeomfanget og hvilke tiltak som skal prioriteres, og på bakgrunn av resultatene fra spesialinspeksjonen få satt opp en teknisk beskrivelse av de anbefalte tiltak. Den tekniske beskrivelsen skal videre gå inn som en del av et samlet konkurransegrunnlag for gjennomføring av rehabiliteringsarbeidene.

 

Løsningen

Spesialinspeksjonen ble gjennomført med underbrulift for tilkomst til topp av pilarer og underside av brukasse og billift for tilkomst til kabler og tårn. Inspeksjon av landkar, bunn av pilarer og fundamenter, innvendig brukasse og tårn, samt overside av brua med slitelag, fuger, rekkverk, lysmaster, kantdragere etc., ble gjennomført til fots.

Utover visuell inspeksjon med skaderegistrering og bildedokumentasjon ble det gjennomført materialundersøkelser ved et utvalg prøvelokasjoner. Før gjennomføring av inspeksjonen ble det utarbeidet egne utbrettede tegninger for landkar, pilarer, tårn med kabler og brukasse for angivelse av skader og prøvelokasjoner.

Følgende materialundersøkelser ble gjennomført:

 • Kontroll av malingstykkelse og ståltykkelse
 • Bomkontroll ved banking med hammer på betongoverflater
 • Uttak av betongstøv for kloridanalyser
 • Måling av karbonatiseringsdybde
 • Måling av armeringsoverdekning
 • Uttak av betongkjerne for vurdering av alkali-kiselreaksjoner

 

Resultatet

Basert på de visuelle registreringene og resultater fra materialundersøkelsene ble det anbefalt å gjennomføre blant annet følgende rehabiliteringstiltak: 

 • Fornyelse av overflatebehandling på stål
 • Utskifting av svingeavstivere og kabelmansjetter
 • Mekanisk reparasjon av betong
 • Montering av nye drensrør
 • Utbedring av løsning for vannhåndtering ved fuger
 • Utskifting av skadde fugeelementer
 • Diverse lager- og rekkverksarbeider
 • Steffen Johansen

  Prosjektleder

 • Hilde Rannem Isaksen

  Avdelingsleder

 • Kontakt oss

  Tverrfaglig samarbeid