Modernistisk bygning med glass og tre

Hartevatn avløpsrenseanlegg

Hartevatn RA ligger i søndre ende av Hartevatn og er et nytt felles renseanlegg for Hovden og Midtregionen i Bykle kommune. Hele prosessanlegget er bygget i en åpen industrihall som dekkes av en traverskran for enkel drift av anlegget. I oppdraget inngikk også prosjektering av ny pumpestasjon på Hovden, samt pumpeledning og utslippsledning i Hartevatn.

Prosjektnavn

Hartevatn RA

Kunde

Bykle kommune

Sted

Norge

Periode

2009 til 2011

Nøkkeltall

Dimensjonerende organisk belastning: 14 400 PE Dimensjonerende hydraulisk belastning: Qdim : 160 m3/h Qmaksdim: 320 m3/h

Oppdraget

Anlegget, med sin spesielle arkitektur, består prosessmessig av siler, sandfang, biologisk rensetrinn (MBBR) og kjemisk rensetrinn (flokkulering, Actiflo lamellsedimentering som anvender mikrosand for bedre fnokkdannelse). Slambehandlingen består av gravitasjonsfortykking og avvanning i skruepresser.

Løsningen

nnløpskasse, siler og slamavvannere står i plan 2, mens alle renseprosessene foregår i tanker plassert på nederste nivå i hallen. Kaldnes™ MBBR og gravitasjonsfortykkingen er plassert i 6 like store ståltanker, hver på 100 m³ og Actiflo® enhetene er etablert i rektangulære betongelementtanker. Ståltankene og Actiflo® er knyttet sammen med et gitterristdekke for enkel adkomst til utstyret. Traverskranen dekker prosessområdet på 670 m². I plan 2 er det i tillegg VVS-rom på 80 m². Under plan 2 er det rom for slamutlasting, blåsemaskiner, tavlerom og verksted.

  • Truls Inderberg

    Divisjonsdirektør, Vann

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid