VEAS - Rehabilitering av rensebasseng

Norconsult har gjennomført tilstandskontroll, prosjektering og byggeledelse for betongrehabilitering av 48 rensebasseng hos VEAS Slemmestad. Etter 25 års drift uten stans var betongoverflatene ujevne med en forvitret overflate.

Prosjektnavn

VEAS - Rehabilitering av rensebasseng

Kunde

Vestfjorden Avløpsselskap IKS

Sted

Norge

Periode

2009 til 2018

Nøkkeltall

48 bassenger

Oppdraget

Sementpastaen i betongen hadde forvitret og blitt vasket ut slik at tilslaget stakk ut av overflatene. Overdekningen var redusert i store deler av bassengene og VEAS var bekymret for kapasiteten til vegger og tilstanden til armeringen. Et dysedekke i en av bassengene røk på grunn av underdimensjonering og feil utførelse under bygging. Norconsult har hatt tilstandskontroll, prosjektering og byggeledelse av rehabiliteringen.

 

Løsningen

Norconsult gjennomførte en tilstandskontroll av enkelte bassenger og utarbeidet reparasjonsforslag for utbedring av veggene og forsterking av dysedekkene i bassengene. Det er kjørt to pilotprosjekter for å få kontroll på reparasjonsmetode og på materialer. Etter disse pilotene rehabiliteres alle bassengene fortløpende slik at anlegget blir mer vedlikeholdsvennlig og dimensjonert for belastningen i renseprosessen.

Det er gjennomført mekanisk reparasjon av alle betongoverflater med vannmeisling, oppmørtling med tørrsprøyting, stålglatting av overflater og overflatebehandling med polyurea. Det benyttes en filtermasse av leca i bassengene og filtermassen sliter på veggene når luft tilføres renseprosessen. Polyurea ble derfor valgt på grunn av sin høye slitestyrke.

Dysedekket hadde ikke tilstrekkelig forankring til bassengbunnen og det ble valgt å forsterke dekke med stålbjelker og spennstag ned i bassengbunnen. Når bassengene ble tatt ut av renseprosessen ble fjellhallene totalrehabilitert med overhaling og utskiftning av ventiler, ventilasjon, maling av gulv og legging av ny fjellduk i taket. I tillegg benyttet VEAS anledningen til å oppgradere styringssystemene for hver hall.

 

Resultatet

Alle prosesshallene ble totalrehabilitert og fremstår nå i ny drakt. VEAS fikk bassenger med glatte rene vegger som lar seg rengjøre i tillegg som tåler den harde belastingen med skuring av leca. De har i tillegg fått sikret bassengene mot ny kollaps av dysedekke. Etter endt rehabilitering vil VEAS få en mer stabil og enklere drift av anlegget.

  • Hilde Rannem Isaksen

    Avdelingsleder

  • Jostein Sindsen

    Prosjektleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid