Helsebygg og struktur i Verdal kommune

Levetidsanalyser Helsebygg Verdal kommune

Prosjektnavn

Helsebygg og struktur i Verdal kommune

Kunde

Verdal kommune

Sted

Norge

Periode

2017 til 2018

Oppdraget

Norconsult har bistått i kommunens utviklingsprosess for struktur og bygningsmasse for helsebygg. Tekniske tilstandsanalyser av Verdal bo- og helsetun og Ørmelen bo- og helsetun, herunder egnethetsvurdering og levetidsanalyser.

 

Løsningen

Eksisterende bygningsmasse med betydelig vedlikeholdsbehov, samt vesentlige begrensninger med tanke på egnethet og tilpasningsdyktighet som moderne bygg.

 

Resultatet

Den ferdige rapporten ble en del av beslutningsgrunnlag og vedtak for bygging av et nytt helsehus, Verdal bo- og behandlingssenter.

  • Anders Overrein

    Avdelingsleder Byggforvaltning - PA - Takst

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid