Gartnermarken Omsorg+

Norconsult har tegnet og prosjektert Bergens første Omsorg+-anlegg med 58 omsorgsboliger i Fyllingsdalen.

Prosjektnavn

Gartnermarken Omsorg+

Kunde

Bergen Kommune

Sted

Norge

Periode

2011 til 2015

Nøkkeltall

Ca 6 750m² BRA over 5 etasjer + kjeller.

Oppdraget

Bergen Kommune oppfører omsorg+-anlegg – et heldøgnsbemannet omsorgssenter. I utgangspunktet blanding mellom omsorgsleiligheter for eldre og omsorgsleiligheter i bokollektiv for multifunksjonshemmede. Siden endret til omsorgsleiligheter for eldre + bokollektiv og bofellesskap for demente. Produksjon av konkurransegrunnlag og tiltransport til totalentreprenør inkludert i oppdraget.

Løsningen

Anlegget består av 36 alminnelige omsorgsleiligheter, 14 leiligheter i bofellesskap for demente, og 8 leiligheter i bokollektiv for demente. Parkeringen i kjeller, 1. etasje inneholder eldresenter, kafé, administrasjon og 8 boliger i bokollektiv for demente, med eget gårdsrom på bakkeplan. Bofellesskapet har 14 leiligheter + fellesareal i 2. etasje. Bæresystem i plasstøpt betong. Fasader i teglstein og innslag av ubehandlet tre gir bygget et solid og holdbart uttrykk. Oppføres av LAB Entrepenør i totalentreprise med Norconsult som tiltransportert rådgiver.

Resultatet

Ferdigstilt september 2015, gjennom et godt samarbeid med byggherre og totalentreprenør.

  • Jorunn Astrid Nygaard

    Arkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid