Industrivern – ASKO Vestfold Telemark AS

Norconsult har bistått ASKO Vestfold Telemark med å utarbeide underlag for dimensjonering av industrivernet.

Prosjektnavn

ASKO Vestfold Telemark AS - dimensjonering industrivern

Kunde

ASKO Vestfold Telemark AS

Sted

Norge

Periode

2019

Oppdraget

Endringer i Forskrift om industrivern fra 01.01.2020 førte til at næringskode 46, som ASKO Vestfold Telemark sin virksomhet er klassifisert i, ble industrivernpliktig. Kravene i forskriften angir at industrivernet skal tilpasses, utstyres og organiseres på bakgrunn av det risiko og beskyttelsesbehov som foreligger i det aktuelle byggverket.

Norconsult har planlagt og ledet prosessene i tett samarbeid med virksomheten.

 

Løsningen

Organisering, bemanning og utrustning av virksomhetens industrivern skal baseres på risikovurderinger av uønskede hendelser som gjør det nødvendig for industrivernet å iverksette tiltak. Fareidentifikasjon, sårbarhetsvurderinger og risikovurderinger av de uønskede hendelsene som kan inntreffe i virksomheten var første steget i prosessen.

Ut fra dette arbeidet ble dimensjonerende hendelser definert i samarbeid med virksomheten. Disse dimensjonerende hendelsene ble videre brukt i en beredskapsanalyse for å identifisere behovet for organisering, bemanning, kompetanse og materiell som er nødvendig for industrivernet. Denne dokumentasjonen danner underlaget for videreutviklingen av et beredskapsplanverk.

  • Kevin Medby

    Gruppeleder

  • Birgitte Lunde Hartmann

    Seniorrådgiver/markedskoordinator Sikkerhet

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid