Kommunal beredskap mot hendelser knyttet til cruisebåttrafikk

Vurdering av kommunal beredskap mot hendelser knyttet til Cruisebåttrafikk. Oppdraget er todelt med en generell nasjonal del og en spesifikk del for kommunene som inngår i Lofotrådet.

Prosjektnavn

Kommunal beredskap mot hendelser knyttet til cruisebåttrafikk

Kunde

Lofotrådet v/ Vestvågøy kommune

Sted

Norge

Periode

2017 til 2019

Oppdraget

Norge har blitt en stadig mer attraktiv destinasjon for cruiseskip. Reiseliv regnes som en vekstnæring med stort potensial. Det er i dag mange cruiseskip som ferdes langs Norges kyst og opp mot Svalbard. Enkelte kan ha flere tusen mennesker ombord. Ulykker med cruiseskip kan forekomme hvor som helst langs kysten og således bli en svært stor belastning for enhver kommune som måtte bli berørt, ikke bare de som har anløp av cruiseskip. Det er usannsynlig at en mindre kommune i dag har nødvendige ressurser for å håndtere en plutselig masseevakuering. Kommunen har uansett plikt til å bidra etter evne – men hvordan?

Løsningen

Arbeidet har vært todelt der det først ble utarbeidet en utredning på generelt nivå knyttet til problemstillingene og utfordringene en kommune vil ha i en slik situasjon. Arbeidet ble utført gjennom en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Kystverket, DSB, Sivilforsvaret, Fylkesmannen i Nordland, Hovedredningssentralen, Politiet, Sykehuset i Nordland og Nord universitet. Styringsgruppen ble ledet av representant fra Vestvågøy kommune. Norconsult utarbeidet alt grunnlag til møter i styringsgruppen og ledet møtene. Del 1 ble avsluttet med en rapport der kommunens ansvar og oppgaver ved en stor cruiseskiphendelse der mange passasjerer blir evakuert til land etter at selve redningsaksjonen er over ble identifisert og avklart. For den generelle delen ble det utarbeidet en egen rapport med en rekke tilrådninger. I del to bistod Norconsult kommunene i Lofotrådet med utarbeidelse av en beredskapsanalyse av slike hendelser for de kommunene som inngår i Lofotrådet. Analysen er basert på de scenarioer som ble identifisert i prosjektets generelle del, stedfestet til den aktuelle regionen. Basert på beredskapsanalysen har Norconsult også bistått kommunene med utarbeidelse av evakueringsplaner. Det bemerkes at arbeidet var sluttført før Viking Sky hendelsen inntraff utenfor Hustadvika i mars 2019.

Resultatet

-

  • Kevin Medby

    Gruppeleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid