lagerhall

Kværner Verdal – Forbedringsprosess vedlikehold

Forbedringsprosess vedlikehold/logistikk

Prosjektnavn

Kværner – Forbedringsprosess vedlikehold

Kunde

Kverner

Sted

Norge

Periode

2019 til 2020

Oppdraget

Norconsult har bidratt i forbedringsprosess for vedlikeholdsrelaterte tjenester opp mot kjøretøy og maskinelt utstyr ved Kværner Verdal. Oppdraget er gjort med hensyn til bygningsmasse og andre fasiliteter, som omfatter strategiske grep i bygningsmasse/infrastruktur opp mot eiendomsstrategi og optimalisert produksjon.

 

Løsningen

Rapporten skal komme med forslag til løsning for optimalisering innen vedlikehold og logistikk/lager. Inneholder «Romprogram» over framtidig behov for areal, funksjoner og dimensjonsgrunnlag, visualisert løsning for optimaliserte hovedprosesser, visualisert løsning for optimalisert bygningsmasse/fasiliteter, kostnadsestimat og gevinstanalyse.

 

Resultatet

Beslutningsgrunnlag for å realisere forbedringspotensialet innen vedlikehold og logistikk og lager.

  • Anders Overrein

    Avdelingsleder Byggforvaltning - PA - Takst

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid