kirkebygg med moderne tilbygg

Tilstandsanalyse Namsos kirke

Namsos kirke - Tilstandsanalyse

Prosjektnavn

Tilstandsanalyse Namsos kirke

Kunde

Midtre Namdal Kirkelige Fellesråd / Den norske kirke

Sted

Norge

Periode

2019

Oppdraget

Namsos kirke sto ferdig i ca. 1960. Bygget har omfattende betongskader og står nå overfor en tung renovering- og oppgraderingsbehov.

Løsningen

Norconsult utarbeidet tilstandsanalyse av Namsos kirke, med spesielt fokus på tilstand på betong og murverk, særskilt kirketårnet.

Resultatet

Vurderingen for Namsos kirken inneholder en prioritert tiltaksliste for nødvendige tiltak. Det er i tillegg skissert et kostnadsestimat.

  • Anders Overrein

    Avdelingsleder Byggforvaltning - PA - Takst

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid