Levetidsanalyse Namsos samfunnshus

Levetidsanalyse/LCA Namsos kommune (samfunnshuset)

Prosjektnavn

Levetidsvurdering Namsos samfunnshus

Kunde

Namsos kommune

Sted

Norge

Periode

2020

Oppdraget

Namsos samfunnshus er en del av gjenreisningsbyen etter krigen i Namsos sentrum. Bygget står overfor et veivalg for totalrenovering eller nybygg.

 

Løsningen

Norconsult har utarbeidet en levetidsvurdering med ulike alternativer, som beslutningsgrunnlag for kommunen.

 

Resultatet

Rapporten inneholder tilstandsvurdering av eksisterende bygg, muligheter for framtida og investerings- og LCC-beregning. Saken skal fremlegges for kommunestyret våren 2020.

  • Anders Overrein

    Avdelingsleder Byggforvaltning - PA - Takst

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid