tilflukstrom

Tilfluktsrom – tilstand og tiltaksbehov

På oppdrag for Statens vegvesen har Norconsult undersøkt tilfluktsrom i Steinkjer fra 1970-tallet.

Prosjektnavn

Tilfluktsrom – tilstand og tiltaksbehov

Kunde

Statens vegvesen

Sted

Norge

Periode

2020

Oppdraget

Bygget og tilfluktsrommet er fra 1976. Tilfluktsrommet er bygd etter 1966-forskriften. Ved renovering gjelder nye krav.

Løsningen

Norconsult har kontrollert eksisterende tilfluktsrom opp mot forskriftskrav. Rapporten inneholder også kalkyler for å utbedre avvik.

Resultatet

Norconsult har lang erfaring med tilfluktsrom og bistår både med vurdering og oppgradering av eksisterende tilfluktsrom, samt prosjektering av nye.

  • Anders Overrein

    Avdelingsleder Byggforvaltning - PA - Takst

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid