Solceller på nye Drammen togstasjon

Norconsult har prosjektert solcelleanlegg på nye Drammen stasjon.

Prosjektnavn

Solceller på nye Drammen togstasjon

Kunde

Bane NOR

Sted

Norge

Periode

2018 til 2020

Oppdraget

I forbindelse med Norconsults arbeid med hovedplan, detaljplan, byggeplan og RAMS for InterCity-strekningen Drammen-Kobbervikdalen for Bane NOR, har Norconsult bistått med rådgivning og prosjektering av et solcelleanlegg på nye Drammen stasjon. Utførte oppgaver i oppdraget omfatter blant annet vurdering av teknologi- og løsningsalternativer, produksjonsestimater, kostnadsvurderinger, koordinering, tilrettelegging og samarbeid med arkitekt og andre tilstøtende fag, og utarbeidelse av anbudsunderlag.  Ved ferdigstilling blir Drammen stasjon den første togstasjonen i Norge med et større solcelleanlegg.

Løsningen

Solcelleanlegget planlegges etablert på plattformtakene mellom togsporene på nye Drammen stasjon. Etter å ha vurdert ulike teknologier, løsning, installasjonsomfang, kontraheringsformer m.m. er det planlagt å etablere et solcelleanlegg med monokrystallinske moduler som dekker ca. 4 500 kvadratmeter fordelt på tre plattformtak. Den lokalproduserte energien skal bidra til å forsyne teknisk utstyr og installasjoner.

Resultatet

Når nye Drammen Stasjon står klar i 2024 blir den Norges første jernbanestasjon som forsynes av egenprodusert elektrisitet fra et større solcelleanlegg. Vurderinger og løsninger er også videreført for nye Skoppum stasjon.

  • Morten Gleditsch

    Avdelingsleder Hovedkontor

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid