Solceller på nye Drammen togstasjon

Norconsult har prosjektert solcelleanlegg på nye Drammen stasjon.

Prosjektnavn

Solceller på nye Drammen togstasjon

Kunde

Bane NOR

Sted

Norge

Periode

2018 til 2020

Oppdraget

I forbindelse med Norconsults arbeid med hovedplan, detaljplan, byggeplan og RAMS for InterCity-strekningen Drammen-Kobbervikdalen for Bane NOR, har Norconsult bistått med rådgivning og prosjektering av et solcelleanlegg på nye Drammen stasjon. Utførte oppgaver i oppdraget omfatter blant annet vurdering av teknologi- og løsningsalternativer, produksjonsestimater, kostnadsvurderinger, koordinering, tilrettelegging og samarbeid med arkitekt og andre tilstøtende fag, og utarbeidelse av anbudsunderlag.  Ved ferdigstilling blir Drammen stasjon den første togstasjonen i Norge med et større solcelleanlegg.

Løsningen

Solcelleanlegget planlegges etablert på plattformtakene mellom togsporene på nye Drammen stasjon. Etter å ha vurdert ulike teknologier, løsning, installasjonsomfang, kontraheringsformer m.m. er det planlagt å etablere et solcelleanlegg med monokrystallinske moduler som dekker ca. 4 500 kvadratmeter fordelt på tre plattformtak. Den lokalproduserte energien skal bidra til å forsyne teknisk utstyr og installasjoner.

Resultatet

Når nye Drammen Stasjon står klar i 2024 blir den Norges første jernbanestasjon som forsynes av egenprodusert elektrisitet fra et større solcelleanlegg. Vurderinger og løsninger er også videreført for nye Skoppum stasjon.

Kontaktpersoner

Morten Gleditsch

Avdelingsleder Hovedkontor

Kontakt oss

Tverrfaglig samarbeid