Lysaker

Lysaker

Norconsult Lysaker

Lysaker-kontoret ligger i Granfoss næringspark, rett ved Lysaker stasjon. Her sitter det i overkant av 30 medarbeidere som jobber mest med byggelektro og jernbanelektro. 

Våre medarbeidere samarbeider på tvers av geografi og fag, noe som kommer våre kunder til gode i form av lokal rådgivning, med nasjonal og internasjonal kompetanse i ryggen. 

Kontaktdetaljer

Adresse

Vollsveien 19, 1366 Lysaker

Telefonnummer

+47 91 69 38 22

  • Marius Tandberg Nilsen

    Gruppeleder Næringsbygg elektro

  • Sigurd Fosby Livgard

    Gruppeleder Bane Elektro

  • Kristian Lie Hokstad

    Gruppeleder Samferdselselektro

  • Kontakt oss