Kryssing av Dovrebanen på strekningen Storhove - Øyer på E6. Illustrasjon: Norconsult

AF Gruppen og Norconsult vant E6 Storhove – Øyer

Nye Veier har valgt AF Gruppen og Norconsult for utbygging av ny vei på E6-strekningen Storhove – Øyer i Innlandet. Prosjektet inngår i utbyggingen av E6 Moelv – Øyer.

Kontraktsverdien på strekningen er estimert til 1,8 milliarder kroner, eksklusive opsjoner og mva. Etter en fase med forberedelser er det planlagt byggestart i løpet av sommeren 2023, med ferdigstillelse i 2026.

– Det er veldig gledelig at Nye Veier har valgt AF Gruppen med Norconsult på laget til dette oppdraget, tidligere samarbeid har vist seg å være svært vellykket i liknende prosjekter. Nå skal vi sammen sørge for at E6 Storhove – Øyer blir en moderne og sikker veistrekning, sier konsernsjef i Norconsult Egil Hogna.

Oppdraget med E6 Storhove – Øyer ledes fra Norconsult Lillehammer.

Den rundt ti kilometer lange strekningen som nå skal bygges inkluderer blant annet en 2,7 kilometer lang toløpstunnel, Fåbergtunnelen, og omtrent fem kilometer med utvidelse og gjenbruk av eksisterende vei. Prosjektet inkluderer også kryssing av Dovrebanen ved Storhove.

Prosjektet bidrar til at 4,5 kilometer av eksisterende E6 tilbakeføres til natur og landbruksformål.