Andreas Bratlie er en av fire finalister som kjemper om tittelen "Årets Unge Rådgiver". (Foto: Norconsult)

Andreas Bratlie er en av fire finalister i «Årets Unge Rådgiver»

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har i år fått inn rekordmange sterke nominasjoner til konkurransen «Årets Unge Rådgiver». Juryen har hatt en krevende oppgave med å velge ut de aller mest talentfulle og dyktige finalistene, og en av disse er Andreas Bratlie fra Norconsult, ekspert innen bruteknologi og parametrisk design.

Dette skriver juryen om Andreas Bratlie: 

Fagekspert Andreas Bratlie (34) har siden han startet i Norconsult 2017 gått i bresjen for overgangen fra tegninger til heldigitale leveranser for bruer og andre samferdselskonstruksjoner. Gjennom sin engasjerende og nysgjerrige væremåte, i kombinasjon med faglig tyngde, har Andreas bygget opp et miljø som nå leverer høy kvalitet gjennom innovative heldigitale tegningsløse prosjekter.

Sin akademiske bakgrunn har Andreas fra NTNU hvor han tok en mastergrad i konstruksjonsteknikk. Andreas har i Norconsult utvist en unik innsikt i både faglige problemstillinger innen bruprosjektering og kunnskap om BIM, og kombinert dette med en leken kreativitet for samferdselskonstruksjoner. Andreas er leder for Norconsults satsing på visuell programmering, og har på eget initiativ startet en dialog med Vegdirektoratet for å endre premissene i regelverket for heldigitale leveranser slik at bransjen som helhet kan løfte seg.

Andreas har blant annet stått på scenen under Den Kloke Teknologi og har i år, i sterk konkurranse, blitt innvilget en sesjon under verdens største BIM-fora, Autodesk University i Las Vegas.

De øvrige finalistene er prosjektleder Safra Lello (Sweco), smartteknologi-ekspert Eirik Bjørnstad (Multiconsult) og ekspert innenfor bruteknologi og parametrisk design Krzysztof Wojslaw (Sweco). 

Vinneren offentliggjøres på RIFs Høstwebinar 5. november.

Fremragende arbeid innen sitt arbeidsområde

Siden 2002 har RIF delt ut prisen til en ung rådgiver som utmerker seg med fremragende arbeid innenfor sitt arbeidsområde, med vekt på verdien arbeidet har for å øke anerkjennelsen av rådgivernæringens betydning for samfunnet. Gjennom å hedre dyktige rådgivere under 35 år bidrar prisen til å vise mangfoldet i næringen og å skape forbilder for andre.

I 2020 er det gjort en justering av kriteriene fra tidligere år. Justeringen skal gjøre det lettere å sammenligne nominasjonene som kommer i de to kategoriene prosjekteringsleder og fagekspert. Det har vært en hensikt å favne bredere med kategorien «Leder av bygge- og prosjekteringsoppdrag» og å treffe flere fagretninger innen ledelse og styring.

– Med justeringen av kriteriene for kategorien prosjekteringsleder- og byggeleder har vi fått rekordmange nominasjoner både innenfor denne kategorien, men også totalt. Årets Unge Rådgiver 2020 vitner om dyktige talenter over hele landet og med god spredning i alder, kjønn og kompetanse. Juryen mener at det er et imponerende høyt nivå, og at nominasjonene jevnt over er godt gjennomarbeidet, sier Ari Soilammi som er fung. adm. direktør hos RIF.

Nomineres av medlemsbedriftene

Det er medlemsbedriftene til RIF som selv nominerer kandidatene, basert på utvalgte kriterier. De nominerte kan blant annet skilte med å være representert på internasjonale fora og i akademiske kretser, så vel som å være viktige ressurser internt og i prosjektene – og får meget gode tilbakemeldinger fra oppdragsgiverne.

– De fire råsterke finalistene har, til tross for sin unge alder, allerede markert seg med tyngde innenfor sine områder, og vi har stor tro på alle fire vil sette store spor etter seg i byggenæringen fremover, avslutter Soilammi.

Juryen har i år bestått av Ari Soilammi (RIF), Harald Vaagaasar Nikolaisen (Statsbygg), Janicke Garmann (RIFs Hovedstyre), Arve Brekkhus (Byggeindustrien), Kristoffer Presthus (URIF), samt Trond Cornelius Brekke (RIF). Vinneren offentliggjøres på RIFs Høstwebinar 5. november, som det er kostnadsfritt å delta på.