Forside årsrapport 2020

Årsrapport 2020 er lansert

Norconsults årsrapport for 2020 er i dag lansert. Av miljømessige hensyn blir ikke årsrapporten trykket, men distribueres som leservennlig pdf.

I tillegg til den lovpålagte årsberetningen, som blant annet gir et bilde av selskapets økonomiske situasjon, inneholder rapporten en redaksjonell del som mer inngående beskriver selskapets virksomhet innenfor viktige områder som bærekraft, innovasjon, rekruttering og samfunnsansvar i 2020.

Vi har i år viet ekstra oppmerksomhet til vårt arbeid innen bærekraft, som er ett av Norconsults tre strategiske satsingsområder – i tillegg til digitalisering og samarbeid. Vi beskriver også noen av de mange tusen prosjektene som vi til enhver tid er engasjert i. Dessuten gir vi også et lite innblikk når det gjelder vår solide kompetanse innen prosjektering av skole- og undervisningsbygg.

I årsrapportens leder gir konsernsjef Egil Hogna sine betraktninger som konsernsjef midt i koranapandemien, samt noen fremtidsbetraktninger på veien inn i ny strategiperiode.

Du finner årsrapporten her

  • Kjetil Ekkeren

    Senior kommunikasjonsrådgiver

  • Kontakt oss