Konsernsjef Per Kristian Jacobsen er godt fornøyd med omsetnings- og resultatutviklingen i selskapet. Foto: Einar Aslaksen.

Årsresultat og fjerde kvartal 2017: Høyt aktivitetsnivå og solid drift

Norconsult omsatte i fjerde kvartal 2017 for 1,37 milliarder kroner, noe som tilsvarer en økning på 10,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultatet utgjorde 84,6 millioner kroner, mot 76 millioner i samme kvartal i 2016. Driftsmarginen i fjerde kvartal utgjorde 6,2 prosent.

For året som helhet omsatte Norconsult for 4,6 milliarder kroner, noe som tilsvarer en økning på 9 prosent sammenlignet med 2016. Driftsresultatet endte på 371 millioner kroner i 2017, mot 329 millioner i 2016, mens driftsmarginen ble 8 prosent (7,8 prosent i 2016).

– Vi er godt fornøyd med omsetnings- og resultatutviklingen i selskapet. Selv om konkurransen i markedet er tøff, opplever vi et høyt aktivitetsnivå med over 20 000 prosjekter årlig. Hovedforklaringen til den positive utviklingen er økt beskjeftigelse og god prosjektgjennomføring, men også høy medarbeidertilfredshet og en sterk bedriftskultur bidrar til den positive utviklingen i selskapet, sier konsernsjef i Norconsult, Per Kristian Jacobsen.

Høyt aktivitetsnivå

Eksempler på prosjekter som Norconsult har arbeidet med i 2017 i Norge er Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, Nettplan Stor-Oslo, karbonfangstanlegg for Norcem, Intercityprosjektene Tønsberg-Skien og Drammen- Kobbervikdalen, E18 Tvedestrand-Arendal, E39 Rogfast, Nedre Røssåga kraftverk og sykehusprosjekter som Førde Sykehus og Nye Drammen Sykehus. Nylig vant Norconsult også et oppdrag for Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV) om nytt vannrenseanlegg i Bærum, og et prosjekteringsoppdrag relatert til boligutvikling i Bispevika. I tillegg har Norconsult arbeidet med ett av Europas største byutviklingsprosjekter, Norra Djurgårdstaden i Stockholm, Kastrup Hotel i Danmark og et nytt vannkraftanlegg i Zambia, Kafue Gorge Lower Hydro Power Project.

Kompetanse som konkurransefortrinn

Norconsult vokser både organisk og gjennom oppkjøp. Blant annet styrket selskapet seg i 2017 innen energi og kraftoverføring i det nordiske markedet gjennom kjøpet av ARA Engineering-gruppen, samt innen systemutvikling, maskinlære og IT-rådgivning med overtagelsen av Fundator AS ved årsskriftet 2017/18. Norconsult styrket seg også seg innen arkitektur med kjøpet av blant annet Faaland Arkitekter og Leif Nes Arkitekter i Norge, samt danske Skovhus Arkitekter og svenske Glantz Arkitektstudio.

Totalt ansatte Norconsult i 2017 omlag 300 nye medarbeidere, både nyutdannede og erfarne. Selskapet arbeider målrettet med rekrutteringsarbeid for å sette et solid fotavtrykk på relevante skoler og universitetsmiljøer i Norden. Målinger gjennomført av både Karrierebarometeret og Universum viser at Norconsult ligger helt i tetsjiktet i Norge blant de mest attraktive arbeidsplassene for ingeniører og teknologistudenter. I 2017 gjennomførte selskapet en rekrutteringskampanje på NTNU i forbindelse med UKA, med konseptet Heads for Tomorrow.

Pris på verdens største BIM-konferanse

Den teknologiske utviklingen i bransjen, kombinert med endringer i innkjøpsprosesser og kontraktsformer hos kunder og samarbeidspartnere, krever at rådgiverbransjen evner å utvikle og tilpasse måten vi jobber på. Derfor står innovasjon, digitalisering og smarte arbeidsprosesser høyt på agendaen i Norconsult. Selskapets evne blant annet til å ta i bruk ny teknologi og digitale arbeidsmodeller (BIM) i prosjekter blir lagt merke til internasjonalt. For andre år på rad var Norconsult finalist i AEC Excellence Awards i Las Vegas. Selskapet fikk tredjeplass i kategorien Infrastruktur, for unik og innovativ bruk av spillteknologi i Ulriken-prosjektet for Bane NOR.

Fremtidsutsikter

Norconsult er Norges største, og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedriftene i Norden. Til tross for fortsatt tøff konkurranse i markedet, er Norconsult godt rigget for å levere lønnsom vekst i årene som kommer.