Konsernsjef Per Kristian Jacobsen er godt fornøyd med omsetnings- og resultatutviklingen. Foto: NTB

Årsresultat og fjerde kvartal 2019: Omsetningsveksten fortsetter for Norconsult

​Norconsult omsatte i fjerde kvartal 2019 for 1, 814 MRD NOK, noe som tilsvarer en økning på 17 prosent sammenlignet med samme periode året før. Driftsresultat for kvartalet går noe ned sammenlignet med foregående år, 93 MNOK i 2019 mot 104 MNOK i 2018. Underliggende organisk vekst i brutto omsetning er ca. 11 prosent for kvartalet.


Brutto omsetning for konsernet i 2019 er 6 285 MNOK, mot 5 326 MNOK i 2018. Dette er en økning på 960 MNOK, som tilsvarer 18 prosent. Den organiske veksten hensyntatt oppkjøp er ca. 11 prosent. Driftsresultatet øker fra 402 MNOK i 2018 til 460 MNOK i 2019, og driftsmarginen er 7,3 prosent – mot 7,5 prosent i 2018. Gitt betydelig oppkjøpsvirksomhet de siste to år, med etterfølgende goodwillavskrivninger, blir driftsmarginen trukket noe ned. Underliggende driftsmargin i 2019 før goodwillavskrivninger er lik som foregående år.


– Vi er godt fornøyde med omsetningsveksten og resultatutviklingen i perioden. Vi leverer tverrfaglig rådgivning i hele Norge, og det ser ut som vi treffer på strategien vår om å skape kundeverdi gjennom bærekraft, digitalisering og samarbeid. Vi har et mål om utvidet nordisk fotavtrykk, og derfor er det gledelig at både omsetning og resultat øker i alle de nordiske landene, sier konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult.

HØYT AKTIVITETSNIVÅ OG INTERESSANTE PROSJEKTER
I Norge har Norconsult i 2019 jobbet med mange interessante prosjekter. I samarbeid med Nordic har Norconsult utviklet et nytt byutviklingsforslag på Bragernes i Drammen. I november signerte Norconsult to rammeavtaler med Statsbygg for teknisk tilstandsanalyse av alle Statsbyggs bygg i Midt-Norge og Oslo. I Bergen har Norconsult hatt stor aktivitet med planlegging av Bybanen gjennom sentrum til Åsane nord i byen.Norconsult Informasjonssystemer signerte i september avtale med Statens vegvesen om leveranse av skytjenesteløsning for styring av prosjektøkonomi. Selskapet har et godt fotfeste innen prosjektering av vannkraft, og er blant annet engasjert i prosjektering av vannkraftverkene Nedre Otta, Tolga og Nedre Fiskumfoss. Selskapet er sentral i prosjekteringen av Ny Lufthavn Bodø, Intercitystrekningen Drammen – Kobbervikdalen og ikke minst utbyggingen av E39 Kristiansand vest – Mandal øst. Norconsult har en solid posisjon innen helsebygg, og har blant annet vært sentral i prosjekteringen av nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet i Oslo. Innen skolebygg er Norconsult blant annet engasjert i prosjektering av Eikeli videregående skole i Bærum samt Midsund skole i Møre og Romsdal. Nylig ble Norconsult tildelt oppdraget med prosjektering av nytt vannbehandlingsanlegg for Asker og Bærum vannverk på Kattås i Bærum.


I Danmark har Norconsult et viktig strategisk samarbeidsprosjekt med København kommune innen skolebygg. En del av prosjektet, Holberg Skole, ble i 2019 belønnet med prisen «Årets skolebyggeri». I Danmark vant Norconsult i mars måned enda en strategisk rammeavtale – denne gang med KAB (Københavns Almene Boligselskab).


I Sverige har Norconsult vunnet et prestisjefylt oppdrag med å prosjektere akustikk til en internasjonal gjestespill-scene i Stockholm. Scenen blir den største i sitt slag i Sverige. I desember ble Knivsta ”Centrum för Idrott och Kultur” innviet. Det er ett av Sveriges største trehus, og meget energismart. Norconsult har vært sentrale innen design, prosjektering og har også samordnet BIM.

FLERE VIKTIGE OPPKJØP
Konsernet har gjennom 2019 kjøpt en rekke virksomheter. Tidlig i 2019 kjøpte Norconsult Kjeller Vindteknikk AS og styrket seg dermed innen vindkraft og vindanalyser i Norden. Innen arkitektur har Norconsult i 2019 styrket seg gjennom oppkjøpene av Johnels & Moberg Arkitekter AB i Sverige, KHS Arkitekter i Danmark, Heyerdahl Arkitekter og Borealis Arkitekter i Norge. Med kjøpet av SG arkitektur styrker Norconsult sin tilstedeværelse på Hønefoss og tar en enda sterkere markedsposisjon innen skoler og omsorgsbygg. Gjennom overtakelsen av Øvre Romerike Prosjektering AS har selskapet styrket kapasiteten innen tverrfaglig rådgivning på Romerike. Med oppkjøpet av ECT AS er selskapet betydelig styrket innen prosjektgjennomføring og elektroteknikk både innen Bygg og eiendom og innenfor Samferdsel.

ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER
I løpet av 2019 ble det gjennom organisk vekst og oppkjøp rekruttert 807 nyutdannede og erfarne medarbeidere til Norconsult. Konsernet har ved starten av 2020 totalt ca. 4 400 medarbeidere. I Norge ansetter Norconsult rundt 150 nyutdannede studenter hvert år, i tillegg til at selskapet har over 100 sommerstudenter innom hver sommer. Selskapet jobber målrettet med rekrutteringsarbeid ved utdanningsinstitusjoner i Norden. I mai 2019 ble Norconsult igjen kåret til en av Norges mest attraktive arbeidsgivere av Universum og Karrierebarometeret, hvor selskapet er på topp fem-listen for både teknologi- og ingeniørstudenter.
Norconsult er Norges største, og er en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedriftene i Norden. Selskapet er godt rigget for lønnsom vekst også i årene som kommer.

Tallene i denne meldingen er ureviderte tall.