Bærekraftsuken 2024 LinkedIn 1

Bærekraftsuken 2024 – Grønn kunnskapsdeling og engasjement

Rundt 50 webinarer sikret over 8 000 individuelle påmeldinger til Bærekraftsuken, som Norconsult i år arrangerte for fjerde gang. Tusen takk til alle som har gjort en solid jobb med kunnskapsformidling i løpet av uken og til alle som har fulgt webinarene som publikum.  

Dette er fjerde gangen Bærekraftsuken arrangeres. Det som opprinnelig var tenkt som et internt arrangement for kunnskapsdeling i Norconsult, er i dag en nasjonal arena for kunnskapsdeling på tvers av bransjen.  

Nasjonal arena for kunnskapsdeling 

– Vi opplever en sterk interesse for Bærekraftsuken, og har fått veldig mange gode tilbakemeldinger fra både interne og eksterne publikummere. Bærekraftsuken har fått et solid fotfeste som en nasjonal arena for kunnskapsdeling relatert til bærekraft, og jeg er utrolig stolt av alle som har bidratt til dette, sier konsernsjef i Norconsult, Egil Hogna.  

Bærekraftsuken startet med en paneldiskusjon om bærekraft og kunstig intelligens og avsluttet med viktige refleksjoner om den nødvendige kompetansen rådgivere og arkitekter må inneha for å bidra effektivt til det grønne skiftet. Totalt ga mer enn 50 webinarer både bredde- og dybdeinnsikt. Eksemplene i de ulike webinarene var hentet fra alle Norconsults markedsområder og fra både Norge, Sverige og Danmark. Med tre faste tidspunkt for gjennomføring hver dag, var innholdet tilgjengelig for både medarbeidere og kunder. 

Se webinarene i opptak 

Samtlige webinarer er nå tilgjengelige som opptak, og kan lastes ned gratis fra Norconsults hjemmeside. Alle som er opptatt av tematikken oppfordres til å bruke opptakene aktivt for å øke egen bevissthet og kompetanse om bærekraft. På denne måten etterlever man prinsippet Bærekraftsuken er tuftet på; nemlig at kunnskap vokser når den deles.  

–  Jeg vil rette en stor takk til alle interne og eksterne bidragsytere, og til alle som har fulgt oss både live og i opptak. Dette engasjementet er viktig for å drive frem de endringene vi ønsker å se i samfunnet, avslutter Hogna.  

For ytterligere informasjon:

Benedicte Bratt Jakhelln, senior kommunikasjonsrådgiver i Norconsult, +4793822060, Benedicte.Bratt.Jakhelln@norconsult.com

Om Norconsult

Norconsult er et ledende nordisk rådgiverselskap. Vi kombinerer ingeniørfag med arkitektur og digital kompetanse, på tvers av små og store prosjekter i privat og offentlig sektor, innen infrastruktur, energi og industri, bygg, eiendom og arkitektur. Med hovedkontor i Sandvika i Norge og om lag 6 300 medarbeidere fordelt på rundt 140 kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen og Finland, kombinerer vi tverrfaglig kompetanse med lokal tilstedeværelse. (Tall pr. fjerde kvartal 2023)