Arild Hegreberg (Statens vegvesen) og Stig André Knudsen (Norconsult). Foto: Norconsult

Bodøtunnelen åpnet – Norconsult sentral i planlegging og prosjektering

Åpningen av Bodøtunnelen 28. april 2019 var en viktig begivenhet for Norconsult og byens innbyggere. Tunnelen er Norges mest moderne veitunnel, og vil redusere køproblemene til og fra arbeid for 17 000 bilister under Bodø by.

Norconsult har vært leverandør av planlegging og prosjektering fra oppstarten i 2011 og frem til i dag. Norconsult har prosjektert alle tekniske løsninger i 3D i det som er Norges mest moderne veitunnel. Fortsatt gjenstår oppfølging av vei- og utomhusanlegg.

Viktig tverrfaglig samarbeid

Stig André Knudsen har vært oppdragsleder for Norconsult og ledet arbeidet på en utmerket måte

– Dette er en stor og viktig dag. Det har vært et veldig godt samarbeid med prosjektledelsen i Statens vegvesen, ikke minst vil jeg trekke frem den kompetansebyggingen et slikt stort og tverrfaglig prosjekt bidrar til, sa Knudsen i forbindelse med åpningen av tunnelen.

En vesentlig del at planleggingen har vært gjennomført av ingeniører ved Norconsult Bodø med bidrag fra våre kontorer i Sandvika og Trondheim.

Det er spesielt at Norconsult ved Stig André Knudsen også var engasjert til å lage utredningen for oppgradering av RV 80 tilbake i 2004. I dette arbeidet lanserte Norconsult ideen om Bodøtunnelen for første gang.Utredningen var bestilt av Salten Regionsråd.

Forslaget om å bygge tunnel mellom Hundstadmoen og Bodøelv ble senere videreutviklet av Statens vegvesen ved Arild Hegreberg. Hegreberg overtok som prosjektleder for Bypakke Bodø SVV etter Odd Inge Bardal.