Anleggsbesøk på E39 Kristiansand-Mandal. Foto: Norconsult

E39 Kristiansand-Mandal skaper ny standard for digital informasjonsflyt

I kontrakten for E39 Kristiansand – Mandal er det stilt tøffe krav til digitalisert prosjektgjennomføring. AF Gruppen sammen med Norconsult, Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) og Nye Veier etablerer nå en ny standard for digital informasjonsflyt i store samferdselprosjekter.

Ikke gjort tidligere - viser vei for bransjen

Nye Veier har i dette prosjektet betydelige forventinger til innovasjon og digitalisering setter store krav til nytekning og utvikling av nye løsninger. Prosjektet leverer en webbasert innsynsløsning, som skal inneholde og vise alle prosjektets BIM-modeller. Modellene i innsynsløsningen skal være inngangsportal til viktig prosjektinformasjon. Dette inkluderer dokumenter og arbeidsgrunnlag, helse-, miljø- og sikkerhetssaker, informasjon om fremdrift, kvalitets- og FDV-dokumentasjon med mer.

Nye Veier er byggherre på strekningen, og AF Gruppen har totalentreprise. Prosjektet har en ramme på nesten 5 milliarder kroner, noe som gjør den til Norges største totalentreprise innen veibygging. Sentrale underleverandører til AF Gruppen er blant annet Norconsult, som er prosjekterende, mens Kruse Smith Entreprenør bygger alle konstruksjoner.

– Nye Veier har ambisjoner om å ta stegene som viser vei for bransjen. Selskapet ønsker å gå foran og bringe verdi til samfunnet for å oppnå en fulldigital hverdag innen 2020. Med størrelsene på selskapets kontrakter, og hvordan kontraktene er innrettet, gir det selskapet muligheter til å gjøre endringer i verdikjeden som andre prosjekter ikke har, sier Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør E39 Kristiansand-Ålgård.


Prosjektutviklede løsninger

I store samferdselsprosjekter er det ikke mangel på datamengde eller dokumentasjonsrutiner som er utfordringen. Utfordringen er hvordan man får strukturert dokumentasjonen og får ut verdifull informasjon fra dataene.

Dette prosjektet har utviklet en definert datastruktur for å knytte nevnte prosjektinformasjon sammen med BIM-modellene. Innsynsløsningen henter relevant informasjon, synligjør informasjon fra prosjektering til bygging og støtter også andre integrasjoner for forvaltningssystemer. Ett av de mest sentrale kravene fra Nye Veier er at de ønsker et helt tegningsfritt prosjekt. Innsynsløsning med integrert prosjektinformasjon skal muliggjøre nettopp dette.

– Vi har jobbet målrettet med samme konsept helt fra tilbudsfasen, gjennom en konkretiseringsfase og nå i selve gjennomføringen av prosjektet. Gjennom en definert informasjonsstruktur, som kan benyttes på tvers av fagområder og informasjonskilder, er vi nå i stand til å bygge løsninger som tilgjengeliggjør prosjektinformasjon på en ny måte. Innsynsløsningen vi nå utvikler gjør nettopp dette. I tillegg til at denne er integrert med flere av de mest sentrale informasjonssystemene i prosjektet, har vi nå etablert en ny måte for å navigere i BIM-modeller og informasjon. Dette er basert på filter og smarte søk, og bidrar til å senke terskelen for å bruke slike løsninger, sier Inge Handagard, fagsjef VDC i AF Gruppen.

– Det er mange og komplekse krav som skal tilfredsstilles. Mye av forutsetningen for å få denne sømløse dataflyten ligger i strukturen i modellene og informasjonen på objekter. Det starter i prosjekteringen. Her tilfører vi de ID’ene som prosjektet og løsningen krever. Vi strekker hyllevaren så langt vi klarer i kombinasjon med egenutviklede script og tilleggsapplikasjoner. Dette sammenfaller også svært godt med nødvendigheten vi har for å sette status på modellene for modenhet og tilhørende risiko, sier BIM-strateg Gjermund Dahl fra Norconsult.

Bidrar til digitalt løft i bygge- og anleggsnæringen

I slike samferdselsprosjekter produseres enorme mengder dokumenter, og det er viktig at disse merkes på en slik måte at de kan finnes igjen i modellen. Prosjektet har utviklet et GIS-basert verktøy som gjør at man kan finne informasjon basert på geografisk posisjon. Dokumenter kan enkelt lastes opp i datasystemene med et klikk i et kart og registreres automatisk med riktig posisjon og metadata. Dette er en vesentlig forenkling av dagens dokumenthåndtering og bidrar til betydelig kvalitetsheving.

– Økte krav til digitalisering i veiprosjektene gjør at både entreprenører og rådgivere må strekke seg for å tilfredsstille kravene og løfte veibygging til et enda høyere nivå. Dette bidrar til mer effektiv prosjektgjennomføring og et digitalt løft, sier administrerende direktør i NoIS, Ola Greiff Johnsen.

Demodag på Mjåvann

E39-prosjektets digitaliseringsteam overleverte denne uken den andre av tre milepæler i digitaliseringsprogrammet til Nye Veier. Ledelsen fra de ulike selskapene fikk presentert status på utviklingsarbeidet samt hvordan nye løsninger tas inn i prosjektering og utførelse på byggeplass for å svare opp det høye ambisjonsnivået til Nye Veier. I slutten av 2019 skal prosjektet ha en innsynsløsning som inngangsportal til alt av viktig informasjon i prosjektet. Innsynsløsningen er dermed en del av en plattform for digital informasjonsflyt som forener GIS og BIM, og åpner for integrasjon med forvaltning, drift og vedlikeholdsløsninger.