Tirsdag 19. mars arrangerer Norconsult fagdag for fyllingsdammer sammen med bransjekollegaer. Foto: Norconsult

Fagdag for fyllingsdammer – forberedelser i full sving

Mange store fyllingsdammer skal rehabiliteres de neste årene. I samarbeid med Multiconsult og Sweco arrangerer Norconsult derfor en fagdag som omhandler ulike temaer knyttet til fyllingsdammer.

Fagdagen finner sted ved Statkrafts hovedkontor på Lilleaker tirsdag 19. mars og alle som jobber med fyllingsdammer ønskes hjertelig velkommen.

Omfattende regelverk

Norge har et grundig og omfattende regelverk knyttet til sikkerheten til dammene våre. Dette er viktig for å sørge for at disse samfunnskritiske konstruksjonene bygges og driftes på en solid og sikker måte. Regelverket er tuftet på solide faglige prinsipper utviklet på bakgrunn av mange tiårs erfaring og forskning i Norge og i utlandet. Samtidig er deler av regelverket generalisert for å samle alle dammer og damtyper under ett regelverk, noe som kan føre til at regelverket ikke fanger opp alle de ulike lastsituasjoner den enkelte dam kan bli utsatt for. På noen dammer kan dette føre til at kravene blir unødvendig strenge for å dekke lastsituasjoner som ikke kan oppstå, mens i andre tilfeller kan det oppstå potensielt farlige lastsituasjoner som ikke nødvendigvis fanges opp av kravene i det standardiserte regelverket.

Ivaretagelse av sikkerheten til fyllingsdammer krever bred tverrfaglig forståelse hvor deling av erfaringer og omforent, sikker design-praksis er essensielt. Den planlagte fagdagen tar sikte på å bidra til dette ved å fokusere på fyllingsdammer som har sikkerhetsmessige utfordringer som kan løses med nytenkning, alternative løsninger og eventuelle dispensasjoner fra regelverket. Dagen deles opp i avdelinger knyttet til sikringen av oppstrøms skråning, beredskapsmessig sikring av dammer samt ulike beregningsmetoder med deres fordeler og ulemper og hvordan de påvirker konklusjonene som trekkes.

Populært arrangement

Fagdagen har vist seg å være meget populær med over 90 personer som hadde meldt sin interesse ved utgangen av februar.

– Det er svært gledelig at bransjen ser ut til å anse dette som et like viktig og interessant tema som vi gjør, sier Richard Duncumb, fagspesialist for Dam og Vassdrag i Norconsult.

Fagdagen vil inneholde en rekke faglige innlegg samt paneldebatter. På listen over foredragsholdere finner man representanter fra konsulentsiden, dameiere, NVE og NTNU. Arrangementet starter tirsdag 19. mars kl. 08.30 og avsluttes 16.30. Det blir også et sosialt arrangement kvelden før, mandag 18. mars, fra kl. 18.00.

For de som ikke har meldt seg på er det fortsatt mulig å gjøre det her.

  • Kjetil Ekkeren

    Senior kommunikasjonsrådgiver

  • Kontakt oss