– Med en omsetning på nær fire milliarder kroner befester Norconsult sin posisjon som markedsleder i Norge, og som en tydelig internasjonal utfordrer, sier konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult. (Foto: Norconsult)

Fjerde kvartal 2015: Norconsult med rekordstort driftsresultat

Norconsult leverte omsetningsvekst og solide resultater i fjerde kvartal 2015. Omsetningen i fjerde kvartal utgjorde 1141 millioner kroner, mens driftsresultatet for kvartalet endte på 88 millioner. Driftsmarginen endte på solide 7,7 prosent.

For 2015 totalt endte omsetningen på 3 975 millioner kroner (3 842 mill. i 2014), en økning på 3,4 prosent fra året før. Driftsresultatet ble 332 millioner, som ga en driftsmargin på 8,4 prosent (underliggende 2014: 8,2 prosent).

– Norconsult står støtt. Vi møter 2016 med god styringsfart, og har lykkes med å nå de økonomiske målene vi satte oss ved inngangen til året. Med en omsetning på nær fire milliarder kroner befester Norconsult sin posisjon som markedsleder i Norge, og som en tydelig internasjonal utfordrer, sier konsernsjef Per Kristian Jacobsen.

10 000 årlige oppdrag i inn- og utland

Norconsult er Norges største, og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedriftene i Norden. Selskapet leverer tjenester rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Årlig gjennomfører Norconsult over 10 000 små og store oppdrag nasjonalt og internasjonalt.

I løpet av 2015 ferdigstilte vi viktige oppdrag som Fornebuporten og KVU-Oslo-Navet. Samtidig står vi midt i en rekke inspirerende og spennende prosjekter som vi skal jobbe mye med i årene som kommer, som InterCity, Rogfast Pluss og Vamma kraftverk. Fra vår internasjonale virksomhet kan vi blant annet trekke frem kraftoverføringsprosjekter i Botswana og høyskolen Sävehuset i Sverige, sier Jacobsen.

Økt konkurransekraft gir videre vekst

Norconsult skal fortsette å vokse, og konsernsjef Jacobsen tar ved inngangen til 2016 tydelige grep for at selskapet skal stå stødig i møte med morgendagens konkurranse.

– Økt konkurransekraft er stikkordet for å lykkes med vekst i årene som kommer. Vi har satt oss ambisiøse mål for lønnsom vekst når vi nå går inn i en ny strategiperiode for 2016 til 2018. Veksten vil skje både i hjemmemarkedet og internasjonalt, organisk og gjennom oppkjøp. Sentralt i strategien står fullt fokus på kunde og marked, smartere arbeidsprosesser og organisasjonsutvikling. Summen av alle forbedringstiltakene vil bidra til å løfte selskapets konkurransekraft i årene som kommer, sier Jacobsen.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss