– I Norconsult har vi fokus på både likestilling og mangfold, og viktigheten av dette når vi skal løse våre prosjekter, sier konsernsjef Egil Hogna.

Gratulerer med kvinnedagen

Gratulerer med dagen til alle kvinner. Norconsult har de siste årene markert kvinnedagen i flere land hvor selskapet er representert. Det gjør vi i år igjen.

– Min erfaring fra mange år i næringslivet er at kvaliteten på både leveranser og beslutninger blir bedre med mangfold i teamet. Utviklingen i samlet kvinneandel går i riktig retning, men fortsatt har konsernet en jobb å gjøre for å rekruttere flere kvinner, sier konsernsjef Egil Hogna.

Mål om 40/60

Norconsult har som mål å ha en 40/60-fordeling av kvinner og menn både i operative enheter og ved rekruttering av nye ledere. Dette innebærer at noen enheter har behov for å øke kvinneandelen, mens det for enkelte andre avdelinger vil være aktuelt å øke antall menn. Ved rekruttering til lederstillinger skal vi alltid ha minst én kvinnelig kandidat i siste intervjurunde.

I Norconsult-konsernet er det i dag 32 prosent kvinner og 29 prosent kvinnelige ledere. I Norconsult i Norge er det 31,3 prosent kvinner og 25,5 prosent kvinner i lederstillinger.

Blant studenter og nyutdannede ser vi en tydelig fremgang, og i 2020 var antall kvinnelige sommerstudenter i Norconsult AS 41,5 prosent.

Mangfold

Norconsult er et mangfoldig selskap som representerer en bredde i både prosjektene vi løser for våre kunder i inn- og utland, og blant våre over 4 600 medarbeidere.

I Norconsult skal alle medarbeidere ha like muligheter og rettigheter uavhengig av kjønn, religion, legning, tilhørighet til etniske grupper, nasjonalitet eller nedsatt funksjonsevne. Vi jobber målrettet med å øke både mangfoldet og kvinneandelen i selskapet.

Her kan du se film fra Norconsult i anledning Kvinnedagen.

  • Kjetil Ekkeren

    Senior kommunikasjonsrådgiver

  • Kontakt oss