BIM-innsynsmodellen ISY Prosjekt (ill. NoIS)

ISY Prosjekt bidrar til å gjøre den digitale fremtiden for BA-næringen enklere

Den nye BIM-innsynsmodellen ISY Prosjekt, som Norconsult og Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) har utviklet i samarbeid med AF Gruppen for Nye Veier, har fått mye oppmerksomhet – spesielt etter at løsningen i høst vant pris for beste BIM-idé på Den Kloke Teknologi (DKT).

Samferdsel & infrastruktur skriver i en artikkel om løsningen som er utviklet for å imøtekomme de høye kravene fra Nye Veier i prosjektet E39 Kristiansand vest - Mandal øst når det gjelder digital leveranse av all relevant prosjektinformasjon. Kravene har ført til banebrytende innovasjon, der Nye Veier som byggherre kan hente ut digitale rapporter med nær sanntidskvalitet for å følge opp alt fra risiko, fremdrift, HMS og modeller til dokumentasjon og FDV-informasjon.

Les hele artikkelen her i Samferdsel & Infrastruktur.

Helautomatisert dataflyt

Partnerne har helt konkret helautomatisert en veldig stor del av dataflyten. Oppdateringer av modellgrunnlag, geometri og arbeidsgrunnlag som skal brukes i produksjonen foregår nå automatisk. Teknologien gjør altså en veldig stor del av oppdateringsjobben, skriver Samferdsel & Infrastruktur.

– Innsynsmodellen skal være et verktøy for alle involvert i prosjektet. (..) Innsynsmodellen har den hensikt å samle all relevant data opparbeidet i prosjektet på ett sted. Dette for å gi nødvendig innsikt i fremdrift og kvalitet på data som brukes til bygging og som tilrettelegges for anvendelse i driftsfasen, sier BIM-rådgiver Emil Hagen hos Nye Veier til Samferdsel & Infrastruktur. 

I retning en mer datadrevet næring

AF Gruppen har totalentreprisen på prosjektet og Inge Handagard, fagsjef VDC i AF Gruppen, vant pris for beste BIM-idé på DKT i oktober.

– Dette er et verktøy som hjelper oss på veien til å bli en mer datadrevet næring. Bygg og anlegg har egentlig veldig lite data de kan lære av. Dette er et skritt i riktig retning. Nå kan vi justere prosessene vi har, og vi kan i mye større grad produsere faktabaserte talldata – for eksempel på hvor lang tid ulike ting vil ta, uansett om det er prosjekteringsarbeid eller innhenting av kvalitetsinformasjon. Vi har et verktøy som gir oppdatert, kvalitetssikret grunnlag for analyse, eller maskinlæring. Dette er noe som kan hjelpe oss til å få etablert bedre gjennomføringsmodeller innen bygg og anlegg, sier Handagard til Samferdsel & Infrastruktur. 

Les hele artikkelen her i Samferdsel & Infrastruktur.