Janne Walker Ørka fra Norconsult om bærekraftige byer

Den raske urbaniseringen i Norge gir mye å henge fingrene i for ivrige ingeniører og byplanleggere som vil utvikle bærekraftige byer. Norconsult leder an i dette arbeidet.

Dette intervjuet er skrevet for Universum på fremtidsbedriftene.no, og kan leses i sin helhet her

Norconsult har bærekraft som ett av sine tre viktige satsingsområder, i tillegg til digitalisering og samarbeid. Janne Walker Ørka jobber med utviklingen av bærekraftige byer, et fagfelt Norconsult er ledende på.

– Norconsult har vært partner i FNs Framtidslab i Ålesund tilnærmet fra dag én, og det finnes bare to slike laber i verden, forteller Janne. I Framtidslaben i Ålesund møtes teknologi, akademia, næringsliv og det offentlige for å finne gode løsninger som kan bidra til at vi når FNs bærekraftsmål, særlig nummer 11, sier Walker Ørka, forretningsutvikler og markedssjef for Bærekraftige byer i Norconsult.

Bærekraftsmål nummer 11 handler om bærekraftige byer og samfunn. Med økt urbanisering, ikke bare globalt, men også her i Norge, er dette et mål som vies stor oppmerksomhet.

– Vi bor stadig tettere, noe som gir arealknapphet i byene – både med tanke på selve byggene, men også på arealene mellom husene. Vår jobb er å forvalte de ressursene som finnes i byen på en klok måte til det beste for samfunnet, både med tanke på det økonomiske, miljøet, livskvalitet og fremtidige generasjoner.

Mobilitet og hvordan vi beveger oss i byene, er et viktig punkt å løse når vi snakker om bærekraftig byutvikling.

– Som bransje har vi kommet veldig langt med tanke på materialvalg og utslippsfrie byggeplasser. Det som er viktig nå er å bidra til nullvekst i byene, dette kan vi legge til rette for gjennom å lage gode løsninger for grønn mobilitet. Det må vi sikre ved at flere mennesker tar kollektivtrafikk, sykler eller går og spørsmålet er hvordan byer utvikles best med det i bakhodet. Det er jo knapt med arealer, så man må prioritere. Økt grønn mobilitet er også helsefremmende byutvikling. Dette har vi blant annet jobbet med i Drammen, på den gamle sykehustomten på Bragernes og i en ny bydel i Ski Øst.

Les hele intervjuet med Janne Walker Ørka på Fremtidsbedriftene.no: https://fremtidsbedriftene.no/ingenior/baerekraftige-byer