I VEKST: Norconsult sitt Vossakontor startet med to personer i 2016. Nå teller avdelingen 21 medarbeidere.

Kraftig vekst ved Norconsults Voss-Norheimsund-avdeling

Det har vært en eventyrlig vekst ved Norconsults avdeling Voss-Norheimsund det seneste året, ifølge avdelingsleder Frode Atterås. På under ett år har avdelingen fått over ti nye medarbeidere.

I løpet av det seneste året har Norconsults avdeling på Voss økt fra åtte til 21 ansatte. Selskapet hadde sin spede begynnelse på Voss i 2016 – den gangen med kun to ansatte.

– Utviklingen har vært fantastisk. Vi har gått fra åtte til 21 ansatte det seneste året. På Voss har vi akkurat blitt 15 medarbeidere, og på det nyetablerte kontoret i Norheimsund er det nå seks ansatte og ytterligere en medarbeider starter snart, sier Atterås.

Ifølge Atterås skyldes den ubetingede suksessen bredden avdelingen tilbyr.

– Vi jobber med alt fra samfunnsplanlegging til prosjektering og arkitektur. Vi er involvert i de fleste type prosjekter som bygges i nærmiljøet, enten det er privathus, veier, tunneler eller næringsbygg. Vi har svært kompetente og dyktige folk, og vi er stolte av det vi har bygget opp her, fortsetter Atterås.

 

Spisskompetanse på akustikk

Selv om de tilbyr en stor bredde av tjenester, besitter Vossakontoret spisskompetanse på akustikk – noe resten av region Vest i Norconsult også drar godt nytte av.

– Det er helt spesielt å ha et så stort fagmiljø her på Voss. Vi har lange tradisjoner innen akustikk, faktisk helt tilbake til 1979 og Kilde Akustikk. Vi har også store ambisjoner for videre vekst, og håper at vi om tre år vil telle ti personer i akustikkgruppa på Voss, forteller leder for akustikkgruppa på Voss, Tormod Utne Kvåle.

To av de nyeste tilskuddene er Elin Spildo og Ådne Einarsson Hommedal, som startet i Norconsult 1. september. Spildo er sivilingeniør og jobber med brukonstruksjoner, mens Hommedal er nyutdannet og jobber som ingeniørgeolog.

– Vi trives veldig godt her. Kontoret på Voss har et godt omdømme, og det sprer seg raskt i bransjen. Vi er svært glade for å ha fått så gode jobber lokalt, sier de to nye medarbeiderne.

mann og dame smiler mot kamera i kontorsetting
NYANSATTE: Ådne Einarsson Hommedal og Elin Spildo startet i Norconsult 1. september i år. Foto: Stine Carlsen

Nasjonal rådgiver med lokal tilhørighet

Regiondirektør i Norconsult Vest, Alex Lunde, mener Norconsults lokalsatsning er viktig.

– Samtidig som mange andre store selskaper satser i byene, er vi opptatt av å ha lokal tilhørighet og lokalkunnskap. På denne måten får man kompetente rådgivere til å flytte til bygdene og det er kort vei til tjenestene for kundene, forteller Lunde.

Frode Atterås og Endre Lægreid, som leder Norconsult i resten av Hardangerområdet, forteller at de har styrken som en nasjonal rådgiver og ferdighetene som en lokal ekspert. De mener det er gull verdt for bygdene å ha slike tjenester lokalt.

– Vi er der kunden er. Hadde vi ikke vært det, hadde vi nok heller ikke sett slik vekst som vi har nå, forteller de.

– Det neste året er planen å konsolidere og ta vare på alle ansatte- både de nyansatte og de som har vært her en stund. Men, det er alltid plass til nye dyktige medarbeidere som eventuelt skulle dukka opp, avslutter Atterås.