Norconsult arrangerer Samfunnskonferansen 2018 den 25. september i Bærum Kulturhus.

Morten Andreas Meyer er konferansier på Samfunnskonferansen 2018

Når Norconsult arrangerer Samfunnskonferansen 25. september, er det generalsekretær i Huseiernes Landsforbund, Morten Andreas Meyer, som er konferansier. Vi har tatt en prat med ham om konferansens tema «Grønn horisont – veien til fremtiden».

Under Samfunnskonferansen skal innledere fra næringsliv, politikk og akademia bidra til en refleksjon rundt spørsmålene «har vi skjønt hva vi skal leve av i fremtiden og hvordan vi skal leve?». Spørsmålene skal belyses fra både et lokalt, et nasjonalt og et globalt perspektiv.

Se video med Morten Andreas Meyer her.

Meyer peker på at norske politikere i lengre tid ha snakket om at vi går fra særstilling til omstilling, og at dette får store konsekvenser for både velferdsordninger, miljø, kompetansekrav og måter å jobbe på.

– Hvorfor er det viktig at Samfunnskonferansen tilrettelegger for diskusjoner om hvorvidt vi har skjønt hva vi skal leve av i fremtiden og hvordan vi skal leve?

– Norge har hatt flaks. I flere tiår har vi vært i en særstilling der enorme inntekter har blitt generert fra olje- og gassvirksomhet og muliggjort en eventyrlig velferdsvekst i det offentlige og for folk flest. Nå er tiden for flaks over, sier Meyer, og utdyper:

– Inntektene fra olje- og gassvirksomheten flater ut samtidig som utgiftsveksten til gode velferdstjenester kommer til å skyte i været som en konsekvens av en aldrende befolkning. Det innebærer at vi må jobbe smartere og bruke ressursene bedre. Det kommer til å kreve noe av både privat verdiskapende virksomhet, og alle som arbeider i offentlig sektor.

– Hva kan man som publikum på Samfunnskonferansen forvente seg av diskusjoner?

–På Samfunnskonferansen skal vi finne noen flere svar på hvordan vi kan sikre en bærekraftig utvikling, ivareta de nye kompetansekravene, møte den økende endringshastigheten, skape gode liv for folk flest under nye vilkår - og håndtere økonomiske utfordringer som Norge står overfor.

– Hvem mener du Samfunnskonferansen passer for?

– Alle som er engasjert i fremtiden. Alle som har viktige oppgaver i å være med og løse de store utfordringene knyttet til demografi, klima, urbanisering, transport, utvikling av gode bomiljøer, og de økonomiske utfordringene vi skal håndtere. Alle samfunnsengasjerte mennesker som ser at den jobben de har til daglig kan bidra til å utgjøre en forskjell når oppgavene skal løses.

Et opplagt valg som konferansier

– Morten Andreas Meyer har en solid bakgrunn fra politikk og næringsliv. Han har et sterkt engasjement for tematikken som Samfunnskonferansen dreier seg om; digitalisering, samfunnsmessig omstilling og endrede kompetansekrav. Derfor var han for oss et opplagt valg som konferansier til Samfunnskonferansen, og vi er veldig glade for å ha ham med på laget, sier Hege Njå Bjørkmann, leder for Markeds- og kommunikasjonsavdelingen i Norconsult.

Se video med Morten Andreas Meyer her.

Samfunnskonferansen 2018 er åpen for alle som vil delta.

Meld deg på her.

**

Samfunnskonferansen 2018: Grønn horisont – Veien til fremtiden.

Har vi forstått HVA vi skal leve av i fremtiden, og HVORDAN vi skal leve?

25. september, kl. 11-16, Bærum Kulturhus, Sandvika.

Program Samfunnskonferansen 2018.

Meld deg på Samfunnskonferansen 2018.