DNV har ISO 45001-sertifisert Norconsults norske virksomhet. Her er konsernsjef Egil Hogna med leder for avdeling styringssystem, kvalitet og HMS, Torhild Tøndel. (Foto: Norconsult)

Norconsult AS er sertifisert etter ISO 45001 Arbeidsmiljø

DNV har ISO-sertifisert Norconsults norske virksomhet i henhold til ISO 45001 - Ledelsessystemer for arbeidsmiljø. Norconsult AS sitt styringssystem er fra før av sertifisert i henhold til ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (ytre miljø).

ISO 45001 gir et rammeverk og stiller minimumskrav til virksomheter om å skape trygge og pålitelige arbeidsforhold. Arbeidsforhold som beskytter arbeidstakere mot sykdom og ulykker som skyldes forhold på arbeidsplassen eller relatert til arbeidet.

– Ingenting er viktigere enn sikkerhet i det arbeidet vi gjør. Det gjelder både våre medarbeideres sikkerhet og samfunnets sikkerhet, som vi påvirker gjennom våre oppdrag. Sikkerhet prioriteres derfor høyt i Norconsult, og ISO-sertifiseringen støtter oss i vårt kontinuerlige forbedringsarbeid med sikkerhet og sikkerhetskultur, sier konsernsjef Egil Hogna.

God etterlevelse av ledelsessystemet

Hovedrevisjonen ble gjennomført over en to-ukers periode i slutten av april, i kombinasjon med en re-sertifisering av ISO 9001 og ISO 14001. Det ble gjennomført intervjuer av ledere på alle nivåer, og av støttefunksjoner og medarbeidere på utvalgte oppdrag. DNV vurderer ledelsessystemet til å være effektivt og godt, og de finner en gjennomgående god etterlevelse av systemet i hele organisasjonen.

ISO 45001-sertifikatet omfatter rådgivningstjenester innen plan- og prosjekteringsoppdrag. Sertifikatet gjelder for Norconsult AS med hovedkontor i alle selskapets fem regioner, og for alle markedsområdene i Norconsult.