Baksprekk Åknes
Norconsult skal bistå Norges vassdrags- og energidirektorat med sikringstiltak i det ustabile fjellpartiet Åknes. Foto: Åge Kjølås/NVE

Norconsult bistår NVE med å sikre det ustabile fjellpartiet Åknes

Fjellpartiet Åknes på vestsiden av Sunnylvsfjorden er det ustabile fjellpartiet i Norge med høyest kjent risiko. Nå skal Norconsult bistå Norges vassdrags- og energidirektorat med sikringstiltak.

Norconsult er tildelt oppdraget med å bistå Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) med forprosjekt, konsekvensutredning og planarbeid for dreneringstiltak av det ustabile fjellpartiet Åknes i Stranda kommune i Møre og Romsdal. Et eventuelt skred kan medføre flodbølger som rammer inntil ti kommuner i Storfjordregionen, og Norconsult ser frem til denne svært interessante oppgaven.

Drenering av fjellpartiet

Mest sannsynlig utfall er et skred fra et aktivt, mindre område, hvor det er registrert bevegelser på opp mot åtte centimeter årlig og der antatt skredvolum ligger på 18 millioner kubikkmeter. Et skred fra hele det ustabile fjellpartiet er vurdert til å ha et volum på om lag 54 millioner kubikkmeter, og i det mest alvorlige scenarioet er flodbølgen estimert å kunne bli henholdsvis 85 meter og 70 meter i de nærmeste bygdene Hellesylt og Geiranger.

I perioden 2017 – 2021 gjennomførte NVE et kunnskapsprosjekt der mulighetene for drenering av overflatevann og grunnvann fra det ustabile fjellpartiet ble undersøkt. Kunnskapsprosjektet konkluderte med at drenering av det ustabile fjellpartiet kan forventes å redusere risikoen for skred, og på bakgrunn av dette har NVE fått et anmodningsvedtak fra Stortinget om å lage en plan for drenering.

Første gang i Norge

De neste to årene skal Norconsult derfor bistå NVE med forprosjekt og reguleringsplan for dreneringstiltak. Forprosjektet har som mål å vurdere om dreneringstiltak lar seg gjennomføre, og om effekten av tiltaket er tilstrekkelig til å redusere risikoen for skred.

Det er aktuelt med både dreneringstunnel, dreneringshull og avskjæring / bortleding av overflatevann. Drenering av ustabile fjellpartier er ikke tidligere blitt forsøkt i Norge, og vi ser på dette som en samfunnsnyttig og faglig svært interessant og utfordrende oppgave.

– Med vår ekspertise innen geofagene, undergrunnsanlegg, anleggsteknikk og planfag, kombinert med vår evne til å samarbeide internt og med NVE, er vi godt rigget til oppgaven, sier direktør for Geo, Miljø og Sikkerhet i Norconsult, Bente Gjerstad.

Oppdragsleder Pernille Ibsen Lervåg sier videre at Norconsult går i gang med sterk ansvarsfølelse og med stort engasjement for denne samfunnsviktige oppgaven.

Norconsult vant oppdraget på grunn av omfattende og svært relevante kompetanse i kombinasjon med oppgaveforståelse. Norconsult har satt sammen en erfaren gruppe rådgivere fra fagområdene hydrologi, hydrogeologi, ingeniørgeologi, tunnel og arealplan, og oppdraget ledes fra Norconsults kontor i Ålesund.

Informasjon om prosjektet hos NVE: Åknes Dreneringsprosjekt: Informasjon og status - NVE

For ytterligere informasjon:

Henrik Charlesen, kommunikasjonsrådgiver i Norconsult, tlf. +4792636088, henrik.charlesen@norconsult.com

Om Norconsult

Norconsult er et ledende nordisk rådgiverselskap. Vi kombinerer ingeniørfag med arkitektur og digital kompetanse, på tvers av små og store prosjekter i privat og offentlig sektor, innen infrastruktur, energi og industri, bygg, eiendom og arkitektur. Med hovedkontor i Sandvika i Norge og om lag 6 200 medarbeidere fordelt på over 130 kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen og Finland, kombinerer vi tverrfaglig kompetanse med lokal tilstedeværelse. (Tall pr. andre kvartal 2023)