F.v. Tore Kværner, Harald Kværner Eiend., ordfører Tom Staahle, Eirik Rismyhr, avd leder Norconsult Romerike, Vigdis Eidan, gr. leder Norconsult Romerike, konsernsjef Norconsult, Per Kristian Jacobsen, Bård Hernes, konserndir. Norconsults hovedkontor

Norconsult flyttet inn i nye kontorer på Jessheim

Fire år etter etableringen på Jessheim, flytter Norconsult inn i nye og større lokaler. Økt etterspørsel og oppkjøpet av rådgivningsselskapet Brannsafe i 2017, gjør at selskapet trenger mer plass. I dag var det åpning av det nye Jessheim-kontoret på Skovly vest, Furusethgata 10.

Med oppkjøpet og integreringen av Brannsafe økte ikke bare kompetansen, men også antall ansatte. I dag har Norconsult i underkant av 15 medarbeidere ved kontoret på Jessheim.

Norconsults avdelingsleder på Romerike, Eirik Rismyhr, understreker viktigheten av lokalt fotfeste.

– Jessheim ligger i skjæringspunktet mellom Hamar-regionen og Oslo, et område med høy aktivitet. Vi merker økt etterspørsel, og vi skal møte denne etterspørselen med lokal kompetanse. I dag har kontoret spisskompetanse innen VA og brannrådgivning, men vi ønsker nøkkelkompetanse innen alle fag på sikt. Vi er stadig på jakt etter nye medarbeidere som kan bidra til vekst og utvikling, samtidig som vi kan trekke på kompetanse hos 3 600 medarbeidere i resten av konsernet, sier Norconsults avdelingsleder på Romerike, Eirik Rismyhr.

Lokal tilstedeværelse

Ullensaker-ordfører Tom Staahle var også tilstede, og snakket blant annet om kommunens ambisjoner for Jessheim og omegn.

- Dette er kanskje Norges største vekstområde, og Jessheim som regionby vil utvikle seg enormt. Vi har høye ambisjoner, og ønsker velkommen alle som deler dem. Vår utvikling avhenger av kompetansebedrifter og vi håper derfor at Norconsult blir her lenge, sa Tom Staahle.

Norconsult har flere viktige kunder på Jessheim. Blant disse er Harald Kværner Eiendom AS, entreprenøren Ø.M. Fjeld samt Ullensaker kommune. Jessheim er et spennende område i vekst, med høy aktivitet.

- Vi er lokalt tilstede over hele landet. Lokal kunnskap og tilstedeværelse er strategisk viktig for Norconsult, og kundene opplever at det er verdifullt. Dette er et kontor hvor vi har faglig spisskompetanse og flere spennende kunder. Flere av våre konkurrenter trekker seg ut av lokale markeder, mens vi satser på lokal tilstedeværelse. Vi satser på Jessheim, og det blir spennende å følge utviklingen videre, sier Bård Hernes, konserndirektør for Norconsults hovedkontor i Norge.

Konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult ønsket velkommen til kontoråpningen. Innflyttingen ble for øvrig markert med julefrokost, musikkinnslag og relevante foredrag for kunder og samarbeidspartnere.